Sveže

Polnjenje bazenov iz bližnjega hidranta?

Pravo poletje se bo kmalu začelo temperature pa so se že skorajda dvignile do 30 stopinj Celzija. Montažni napihljivi bazeni, ki na dvoriščih stanovanjskih hiš rastejo kot gobe po dežju so postali že stalnica, za polnjenje katerih veljajo določena pravila, ki pa si jih vsako leto kdo razlaga po svoje.
Kljub večletnemu obveščanju o uporabi in odvzemih vode s hidrantov se, pa ne samo na območju naše občine, temveč tudi širše, vsako leto zlasti v poletnem času oglašajo občani, ki želijo odvzeti vodo s hidrantov za razne namene, zlasti za polnjenje individualnih bazenov in zalivanje. Nekaj takšnih vprašanj so prejeli in jih tudi verjetno še bodo, na lendavskem Eko-Parku.

Hidranti niso za polnjenje bazenov in tudi ne za zalivanje

Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so namenjeni izključno požarni varnosti ter morajo biti ves čas dostopni in v brezhibnem stanju. Zato je vsakršen odvzem pitne vode iz javnih hidrantov brez dovoljenja upravljavca javnega vodovoda prepovedan.

Odvzem lahko povzroči pomanjkanje pitne vode v vodovodnem sistemu, motnost pitne vode, spremembe v pritisku, vodni udar ipd. Ta prepoved ne velja le v primerih, ko se voda iz javnih hidrantov uporabi za gašenje požarov in za odpravo posledic drugih elementarnih nezgod. Odvzem pitne vode za polnjenje bazenov je dovoljen le preko internega vodovodnega sistema, dobro je o tem predhodno obvestiti javno podjetje.

A če želite svoj bazen kljub temu napolniti, pa ne iz hidrantnega sistema je najbolje, da to, preden s polnjenjem bazena pričnete, naznanite podjetju Eko-Park. Ta vam bo sicer zaračunal za približno 25 centov več za kubični meter vode, a vas bo ob tem oprostil stroškov za “čiščenje odpadnih voda.” Vendar je pri tem potrebno vedeti še nekaj: Polnjenje hišnih bazenov iz hidrantov je dovoljeno le v izjemnih primerih (npr. bazen nad 70 m3), s soglasjem lastnika infrastrukture, ki si ga pridobi uporabnik.

– cena vode 0,7741 €*/m3 – posebna storitev
– odvajanje in čiščenje se ne obračuna
– uporabnik plača okoljsko dajatev –ne priklopljeni
– uporabnik plača storitev izvajalca GJS (polnjenje iz hidranta – po dejansko porabljenem času ali popis vodomera – najmanj 1 ura)
– oprostitev plačila odvajanja in čiščenja odpadnih voda velja le v primeru predhodne pisne najave uporabnika ter popisa vodomera s strani pooblaščene osebe izvajalca gospodarske javne službe.

Uporabnik nosi vso odgovornost za posledice in morebitne stroške popravila, ki bi nastali pri nedovoljenem odvzemu pitne vode iz hidranta. Prekršek se kaznuje v skladu z določili posameznega občinskega odloka oskrbe s pitno vodo. V primeru polnjenja bazenov s pitno vodo je potrebno poudariti, da taka storitev ne spada med storitve obvezne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo.