Ostalo

Policijska postaja za izravnalne ukrepe Murska Sobota se je iz Dolge vasi preselila v Petišovce

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota so s 1. januarjem 2023 z delom začeli na novi lokaciji, v Trimlinih 72, v prostorih bivše Postaje mejne policije Petišovci. Do sedaj so selo opravljali v prostorih nekdanjega mednarodnega mejnega prehoda Dolga vas. Kaj je sploh naloga Policijske postaje za izravnalne ukrepe?
Policisti Policijske postaje (PP) za izravnalne ukrepe Murska Sobota so z novim letom z delom začeli na novi lokaciji. Iz Dolge vasi, kjer so doslej imeli svoje prostore se je PP za izravnalne ukrepe že preselila v Trimline 72, v prostorih bivše Postaje mejne policije Petišovci. Slednja namreč ni več potrebna, saj z vstopom Hrvaške v schengensko območje Slovenija več ne bo imela postaj mejne policije, saj so po novem vse štiri sosede članice schengenskega območja. 

Skupno 1.400 policistov zapustilo svoja dozdajšnja delovna mesta, ne pa tudi dela

Približno 1400 policistov, ki so nadzorovali mejo, bo premeščenih na policijske postaje za izravnalne ukrepe, vendar jih bo večina še naprej delovala na obmejnem območju. Vsaka policijska uprava bo imela eno postajo za izravnalne ukrepe. Na upravah, ki mejijo na Hrvaško, pa bodo delovale še posebne skupine za izvajanje izravnalnih ukrepov, skupno bo policijskih postaj za izravnalne ukrepe 20.

Izravnalni ukrepi

Zaradi ugotavljanja nedovoljenega vstopa, preverjanja zakonitosti bivanja na ozemlju Republike Slovenije ter preprečevanja in odkrivanja nedovoljenih migracij in čezmejne kriminalitete lahko policisti zoper osebo, za katero obstaja utemeljena verjetnost, da naj bi prestopila notranjo mejo, izvajajo izravnalne ukrepe. Med izravnalne ukrepe spadajo naslednja policijska pooblastila: pregled listin, preverjanje osebe, kontrola osebe ter kontrola prevoznega sredstva in stvari. Pooblastila v okviru izravnalnih ukrepov torej izvajajo policisti tako, da naključno in nediskriminatorno preverjajo osebe, ki so prestopile notranjo mejo.

Mešanih patrulj policistov in pripadnikov Slovenske vojske več ni

Z začetkom leta so se med drugim prenehale tudi mešane patrulje policistov in pripadnikov Slovenske vojske, saj so na generalni policijski upravi ocenili, da sodelovanje ni več potrebno. Še naprej pa se bodo izvajale mešane patrulje s hrvaškimi policisti, je dodal.