Sveže

Policija: “Tudi na pokopališče le, če je res nujno!”

Zaradi ukrepov, namenjenih zajezitvi nevarnega širjenja nalezljive bolezni covid-19, smo morali prebivalci precej prilagoditi letošnje preživljanje praznikov okrog dneva spomina na mrtve, ki sovpadajo tudi z jesenskimi šolskimi počitnicami. “A čeprav je druženja manj, urejanje grobov pa je omejeno samo na nujno vzdrževanje, lahko praznike vendarle poskušamo preživeti prijetno in obenem varno,” sporočajo iz policije.
Po vsej državi velja začasna omejitev gibanja ljudi

Zaradi preprečitve širjenja okužb s koronavirusom po vsej državi veljajo začasni ukrepi in omejitve zbiranja in gibanja ljudi. Taka ukrepa sta tudi prepoved prehajanja med občinami in prepoved gibanja ljudi med 21. in 6. uro, razen za nekaj izjem. Posameznik, ki je upravičen do prehajanja občinskih meja, mora imeti pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. O upravičenosti gibanja posameznikov med občinami presojajo policisti na kraju za vsak konkreten primer posebej, na podlagi preverjanja predloženih dokazil in ugotavljanja ostalih okoliščin.

“Epidemiološke razmere v državi so resne, zato se odpravite na pokopališče le, če je res nujno!”

V trenutni epidemiološki situaciji policija svetuje, da ljudje ne hodijo na grobove, če to ni res nujno potrebno. Tako je obisk groba znotraj občine prebivališča dovoljen posamezniku (najemniku groba) ter njegovim ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva. “A priporočamo, da grob obišče le toliko oseb, kolikor je res nujno.”

Prehajanje občinskih meja za nujno vzdrževanje groba pa omogoča izjema v 13. točki 4. člena odloka. Pri tem mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom. Poleg tega je obisk groba izven občine prebivališča dovoljen le posamezniku (najemniku groba), če mora na grobu opraviti nujno vzdrževalno delo. Izjema, ki bi jo lahko upoštevali je, če najemnik groba zaradi zdravstvenih ali drugih podobnih objektivnih razlogov ne more sam obiskovati groba, in lahko za to pisno pooblasti ožjega družinskega člana ali člana skupnega gospodinjstva. Med nujna vzdrževalna dela sicer spadajo tista, s katerimi se prepreči premoženjska škoda, presojajo pa se posamično, od primera do primera. Vsekakor pa lahko sem štejemo tudi tista dela, s katerimi se ohranja urejenost groba (pri čemer samo prinašanje sveč na grobove ne sodi med takšna opravila).

Med obiskom grobov pazite na svoje predmete in zaklenite avto na parkirišču

Če boste pokopališče vendarle obiskali, naj ne bo odveč nasvet, da ne imejte denarnic, mobitelov in drugih vrednih predmetov v odprtih torbicah ali košarah. Pri urejanju grobov jih imejte na očeh oz. jih ne odlagajte tako, da bi ostali brez nadzora. Ne dajte priložnosti žeparjem in tatovom. Lahka tarča vlomilcev so tudi vozila na parkiriščih, zato jih primerno zavarujte. Posebej opozarjamo, da v vozilih na vidnih mestih ne puščajte torbic, aktovk, denarnic in drugih vrednih predmetov. Zaprite vsa okna, vrata, zaklenite vozilo in prtljažnik ter vklopite alarmno napravo. Izogibajte se parkiranju na neosvetljenih ulicah ali parkiriščih.