Ostalo

Poklicna matura: Na DSŠ Lendava se veselijo ene zlate maturantke

Pred nami so težko pričakovani rezultati spomladanskega roka poklicne mature 2022. Na Dvojezični srednji šoli Lendava se veselijo ene zlate maturantke. To je postala Zoja Kopinja iz Doline pri Lendavi.
Maturanti, ki so konec maja in junija opravljali poklicno maturo, so danes izvedeli kako uspešni so bili. Od 7. ure dalje si dijaki svoje rezultate s pomočjo šifre lahko ogledajo tudi na spletu. V ponedeljek bodo na Državnem izpitnem centru predstavili rezultate vseh treh matur – poklicne, splošne in mednarodne.

Spomnimo: S pisanjem eseja iz maternega jezika 4. maja se je začela splošna matura. Osrednji del spomladanskega roka splošne in poklicne mature se je začel 27. maja s pisnim izpitom iz tujega jezika. Dijaki, ki želijo s poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, torej na fakulteti, ki je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, so morali opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature.

Na Dvojezični srednji šoli Lendava je k spomladanskemu roku mature pristopilo 45 dijakov iz šestih vzgojno-izobraževalnih programov. Uspešnih je bilo 42 kandidatov oziroma 93,3 odstotkov. Zlata maturantka je postala Zoja Kopinya iz programa kemijski tehnik. Tuji jezik je na spomladanskem roku opravljalo 29 dijakov, 23 iz angleščine in šest iz nemščine. Certifikat je prejelo 28 dijakov, 22 iz angleščine in šest iz nemščine. K opravljanju zaključnega izpita je pristopilo 13 kandidatov v treh izobraževalnih programih, vsi so bili uspešni.

Poklicno maturo lahko opravljajo vsi, ki so uspešno končali četrti letnik srednjega strokovnega izobraževanja, drugi letnik poklicno-tehniškega izobraževanja, četrti letnik gimnazije (in so hkrati opravili poklicni tečaj), in pa tisti, ki so opravili mojstrski izpit.

FOTO: MMR