Sveže

Pogodba za gradnjo novega vrtca v Srednji Bistrici podpisana

Županja Občine Črenšovci Vera Markoja in tehnični direktor podjetja Vg5 d.o.o. Nejc Hrastnik sta včeraj v prostorih občine podpisala gradbeno pogodbo za novogradnjo vrtca v Srednji Bistrici.
Izvajalec VG5 d.o.o. je bil v javnem razpisu izbran kot najugodnejši ponudnik. Vrednost pogodbe z DDV znaša 3.158.540,65 EUR, od katere je v letu 2022 okvirno predvidena 25-odstotna realizacija, v letu 2023 60-odstotna in 15-odstotna v letu 2024. Pooblaščeni gradbeni nadzor s strani investitorja bo opravilo podjetje Ekoing, gradbeni inženiring d.o.o. iz Lendava. Z direktorjem Miranom Kreslinom je bila pogodba prav tako podpisana včeraj.

Občina Črenšovci je sicer k pripravi projektne dokumentacije za izgradnjo novega vrtca pristopila že v letu 2020. Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje Atrij d.o.o. Odgovorna vodja projekta je Nina Kolarič Tibaut. Februarja 2021 je občina pridobila gradbeno dovoljenje ter se za tem prijavila na javni razpis ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Le-to ji je odobrilo obseg sofinanciranja novogradnje v višini 1.172.667,07 EUR. Preostanek finančnih sredstev bo Občina zagotovila iz proračuna.

V šolskem letu 2022/2023 je v vrtec Bistrica vpisanih 65 otrok, ki so razporejeni v štiri oddelke. Od teh je en oddelek zaradi prostorske stiske v šoli. Zgradba sedanjega vrtca je bila zgrajena leta 1980, novi objekt pa bo zgrajen poleg obstoječega, ob parkirišču pri osnovni šoli Prežihovega Voranca Bistrica. “Nov, sodoben vrtec bo za ta kraj pomembna pridobitev. Našim otrokom in kolektivu bomo tako omogočili boljše prostorske pogoje, z investicijo pa bomo prispevali tudi k privlačnosti naše občine za mlade družine,” je ob podpisu pogodbe povedala županja Vera Markoja.

Težave vrtca so že dlje časa trajajoče

Manjkajo pokriti prostori za možnost igre na prostem poleti ter v slabem vremenu, večnamenski prostor za otroke, zbornica, pisarna za svetovalno delavko in garderoba za zaposlene. Prenoviti bi bilo potrebno elektro in strojne instalacije ter talne in stenske obloge. Temeljni razlog za izvedbo obravnavane investicije je prostorska stiska oz. dejstvo, da prostori v vrtcu ne ustrezajo Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. En oddelek izvaja svoje dejavnosti v prostorih šole, saj prostora praktično ni.

In kaj je vse narobe s tamkajšnjim vrtcem?

  • dotrajana so tla v celotnem vrtcu (parketa v igralnicah ni več možno vzdrževati z brušenjem, ker je že dotrajan),
  • okna in vrata so dotrajana, prav tako senčila,
  • sanitarije so potrebne celovite obnove,
  • električna napeljava je zastarela oz. je preobremenjena ter posledično nevarna (ob vključitvi večjega števila kuhinjskih naprav hkrati, le-teh ni mogoče uporabljati oz. se prekine električni tok),
  • igralnice ne ustrezajo prostorskim normativom (so premajhne) in posledično vplivajo na oblikovanje oddelkov,
  • ni nobenega skupnega prostora, ne zbornice, ne pisarne za svetovalno delavko in pomočnico ravnateljice, …