Ostalo

Pogodba je podpisana, 2. faza modernizacije ceste v romskem naselju v Dolgi vasi se lahko prične

Župan Občine Lendava Janez Magyar in Marko Novak, direktor podjetja Nograd d.o.o, sta včeraj v sejni sobi mestne hiše podpisala pogodbo za drugo fazo projekta Modernizacija ceste v romskem naselju Dolga vas v vrednosti 199.917,46 EUR z DDV-jem.
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj Republike slovenije je na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2023 in 2024 Občini Lendava za projekt “Modernizacija ceste v romskem naselju Dolga vas” odobrilo prijavljeni projekt. V ponedeljek, 27. februarja 2023, je v Ljubljani v okviru projekta Nacionalna platforma za Rome (Siforoma 5) potekala predstavitev Javnega razpisa za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2023 in 2024, ki je bil 10. februarja 2023 objavljen v Uradnem listu RS številka 17/23.

“Za prvo fazo projekta, ki je bila ocenjenega na 155.751,95 EUR, je Občina Lendava pridobila sofinancerska sredstva v višini 95.049,49 EUR. V tej fazi se modernizira cesta ob romskem naselju in urejuje odvodnjavanje meteornih voda, poleg tega pa se gradi tudi pločnik na južni strani ceste, vse do večnamenskega objekta ob nogometnem igrišču. Za drugo fazo projekta, ki je bila ocenjena na 185.490,89 EUR, pa je Občina pridobila dodatnih 113.268,57 EUR sofinancerskih sredstev. Ta faza vključuje izgradnjo pločnika z javno razsvetljavo in odvodnjo meteornih voda v dolžini 212 metrov ter sanacijo celotne voziščne konstrukcije na isti dolžini. Poleg tega bo v dolžini 68 metrov zgrajena še podporna konstrukcija,” so sporočili iz Občine Lendava.

Javno naročilo zajema modernizacijo javne poti št. JP 706441, ki obsega izvedbo:

  • pločnika z javno razsvetljavo in odvodnjo v dolžini 212 m,
  • sanacije celotne voziščne konstrukcije v dolžini 212 m,
  • podporne konstrukcije (betonska zložba) v dolžini 68 m.

Vsaki občini z evidentiranimi romskimi naselji pa se že sicer iz državnega proračuna vsako leto zagotavljajo sredstva za sofinanciranje obveznosti občin s stalno naseljeno romsko skupnostjo. Sredstva se navedenim občinam za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 3,5 % primerne porabe občine. Za Občino Lendava to na letni ravni pomeni 388.416 evrov. Prvi obrok, 194.208 evrov, je Občina Lendava že prejela meseca marca, naslednji obrok pa bi že morala. V letu 2024 bo občini Lendava pripadlo okrog 517.000 evrov.