Ostalo

Podpisana pogodba za izvedbo kolesarske steze Lendava-Dobrovnik-Kobilje, katero bo gradil lendavski Legartis

Včeraj so podžupan v funkciji župana Občine Kobilje Pavel Horvat, župan Občine Dobrovnik Marjan Kardinar in župan Občine Lendava Janez Magyar podpisali sporazum za izvedbo operacije “Izgradnja kolesarske povezave Lendava-Dobrovnik-Kobilje,” s katerim je dogovorjen način delitve dobrih 600 tisoč evrov sofinancerskih sredstev. Podpis pogodbe za izgradnjo kolesarskega omrežja Turnišče-Dobrovnik-Lendava so podpisali tudi na Občini Turnišče.
“Skupna vrednost projekta, za katero je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko odobrila evropska sredstva, znaša nekaj več kot 1,2 milijona evrov. V okviru tega regijskega projekta, katerega nosilec je Občina Lendava, bo urejena kolesarska steza v skupni dolžini 19 kilometrov. Sofinancerska sredstva iz proračuna Evropske unije in proračuna Republike Slovenije za ta projekt pa znaša 613.211,64 evrov, od tega za odsek v občini Lendava 214.796,96 evrov (kolesarska steza Genterovci-Radmožanci),” so sporočili iz Občine Lendava.

Značilnost trase Lendava–Dobrovnik–Kobilje (cca. 19 km) je predvsem, da je kolesarska infrastruktura v precejšnji meri že zgrajena, a še vedno obstajajo manjkajoči deli v skupni razdalji 5008 m, ki pa resno ogrožajo varno kolesarjenje in so bistveni razlog za zmanjšano uporabo obstoječe kolesarske infrastrukture. Prav ti manjkajoči odseki tako onemogočajo varno kolesarjenje med Lendavo in zaledjem ter ostalimi občinami, zato je ključno, da v okviru projekta dogradijo manjkajočo infrastrukturo in tako sledijo ciljem regije ter operativnim programom na ravni EU, ki predvidevajo rast deleža občanov, ki za dnevne migracije uporabljajo kolesa. Iz naštetih razlogov aktivnosti smiselno zaokrožujejo gradnjo manjkajočih odsekov, ki bodo kolesarsko omrežje povezali v celoto in tudi povečali privlačnosti površin za kolesarje.

Župan Občine Lendava Janez Magyar in Matjaž Hozjan, direktor podjetja Legartis d.o.o., sta med drugim včeraj v prostorih mestne hiše podpisala Pogodbo o izvedbi gradnje kolesarske steze Lendava – Dobrovnik – Kobilje za sklop 1: Izgradnja kolesarske steze Lendava v vrednosti 362.498,10 evrov skupaj z DDV.

Tako bodo v okviru projekta izvedene naslednje aktivnosti:

 • izgradnja treh mostov na relaciji Dolga vas–Mostje,
 • izgradnja »napajalne« kolesarske steze Genterovci–Radmožanci,
 • izgradnja kolesarske poti Dobrovnik–Kobilje,
 • odkup zemljišč na kolesarski poti Dobrovnik–Kobilje,
 • izgradnja kolesarske poti pokopališče Kobilje–Martinov breg Kobilje,
 • informiranje in komuniciranje Občine Dobrovnik.

Izgradnja kolesarske poti Dobrovnik–Kobilje:

 • izgradnja kolesarske poti pokopališče Kobilje–Martinov breg Kobilje,
 • izgradnja kolesarske poti v izmeri 670 m, za aktivnost je zadolžena Občina Kobilje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 04 “Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja,” prednostne naložbe 4.4 “Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi,” specifični cilj 1 “Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.”

Prisotni pri podpisu pogodbe so bili:

 • Župan Občine Lendava, gospod Janez Magyar
 • župan Občine Dobrovnik, gospod Marjan Kardinar
 • direktor podjetja Legartis d.o.o., gospod Matjaž Hozjan
 • direktor podjetja Ingda d.o.o., gospod Anton Štihec
 • direktor Varnostnega inženiringa, gospod Jožef Šimonka.