Ostalo

Podpisan je bil sklep za objavo naročila dozidave in rekonstrukcije Zdravstvenega doma Lendava

Lendavski župan Janez Magyar je predvčerajšnjim podpisal sklep, s katerim so pričeli teči postopki v zvezi z dozidavo in rekonstrukcijo Zdravstvenega doma Lendava. Storjen je bil prvi korak, torej podpisan je bil sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za omenjena gradbena dela. Gradbeno dovoljenje je sicer bilo pridobljeno 25.8.2021.
Predmet javnega naročila, za katerega objavo je sklep bil podpisan minuli ponedeljek, je dozidava in rekonstrukcija Zdravstvenega doma Lendava, ki obsega novogradnjo dveh prizidkov k obstoječi stavbi ZD Lendava, rekonstrukcijo obstoječega dela objekta, postavitev nadstreškov (za službena vozila in odpadke), ureditev okolice s parkirišči, ter ureditev komunalnih vodov in prestavitev toplovoda.

Zdravstveni dom Lendava za nemoteno delovanje nujno potrebuje dodatne prostore. Z investicijo se bo torej rekonstruiralo slabih 180 kvadratnih metrov obstoječih površin, s prizidkoma pa se bo dobilo novih 1.100 kvadratnih metrov prostorov. Urejena bosta nadstreška za potrebe reševalnih vozil in pacientov, uredile pa se bodo tudi zunanje površine. Objekt bo priklopljen v sistem daljinskega ogrevanja na geotermalno energijo.

Občina Lendava sicer v trenutku objave tega javnega naročila še nima zagotovljenih celotnih finančnih sredstev za izvedbo predmetnega javnega naročila, saj čaka na pozitiven sklep, s katerim bo pridobil sredstva za sofinanciranje projekta s strani pristojnega ministrstva (Ministrstvo za zdravje), kar je pogoj za podpis gradbene pogodbe z izvajalcem del in pričetek izvedbe investicije. V primeru neuspeha na razpisu ministrstva, Občina do izbranega izvajalca ne bo imela nobenih obveznosti. V kolikor bo Občina Lendava uspešna, bo izvajalec projekt primoran zaključiti najkasneje do 30.9.2026.