Ostalo

Podpisali dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije

Predsednik Razvojnega sveta Pomurske regije, Tadej Ružič, je podpisal Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije. “S podpisom tega ključnega dokumenta smo začeli z uresničevanjem razvojnih pobud v regiji v aktualnem programskem obdobju. Prvi tovrstni regijski projekt v dogovoru je projekt ‘Podjetno nad izzive v Pomurski regiji – PONI POMURJE,’ ki se bo izvajal v naslednjih eptih letih. Prva skupina udeležencev prične s 4 – mesečnim podjetniškim usposabljanjem že v mesecu februarju.”
Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije sta soglasno podprla oba regijska organa: Razvojni svet Pomurske regije in Svet Pomurske razvojne regije.

Ostale vsebine, ki se bodo uresničevale skozi dopolnitve dogovora za razvoj regije in bodo prav tako sofinancirane s sredstvi evropske kohezijske politike, so podjetniški inkubatorji, odvajanje in čiščenje odpadne vode, zagotavljanje pitne vode, zelena infrastruktura, regijski centri mobilnosti in zagotavljanje povezljivosti kolesarske infrastrukture na državni ravni. Upravičenci so pomurske občine in RRA (regijski center mobilnosti). Prva dopolnitev dogovora se s strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj pričakuje v kratkem.

Pomurje ima za projekte iz dogovora za razvoj regij v tem programskem obdobju, tj. 2021- 2027, na razpolago okrog 40 mio evrov, od skupaj 298 mio evrov namenjenih Vzhodni kohezijski regiji. Zahodna kohezijska regija bo upravičena do 160 mio evrov.

V preteklem programskem obdobju 2014-2020 so v Pomurju skozi Dogovor za razvoj regije izvedli 16 regijskih projektov. V okviru teh projektov so infrastrukturno opremili 7 poslovnih con, ki skupno obsegajo 30 ha površin in so pripravljene za nove investitorje, izgradili 6 kolesarskih povezav v skupni dolžini 22 km namenjenih dnevnim kolesarjem in obiskovalcev, dodatno zagotovili boljšo oskrbo s pitno vodo 13,7 tisoč prebivalcem ter v okviru projekta podpornega okolja “Podjetno nad izzive – PONI” usposobili 80 udeležencev programa. Med njimi je 25 postalo samostojnih podjetnikov/podjetnic, medtem ko 7 udeležencev deluje v okviru drugih oblik dela, kot so osebno dopolnilno delo, zavod, ali nosilec kmetijske dejavnosti.

“Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije predstavlja temelj za trajnostno rast in napredek ter prinaša nove priložnosti za razvoj in blaginjo regije. S skupnimi prizadevanji in sodelovanjem bomo skupaj ustvarjali boljšo prihodnost za vse prebivalke in prebivalce Pomurja,” so zaključili.