Ostalo

Podjetje Saubermacher – Komunala je “Družbeno odgovorno podjetje”

Ekvilib inštitut je 13. oktobra 2016, v Ljubljani slavnostno podelil prvih pet certifikatov »Družbeno odgovorno podjetje«. Eden od prejemnikov certifikata je tudi podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.

“Z vključitvijo v pilotni proces certificiranja smo se podjetja Abbvie d.o.o., Biotehniški center Naklo, IBM Slovenija d.o.o., Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d. in Saubermacher Komunala Murska Sobota d.o.o. zavezala k vpeljavi družbene odgovornosti v svojo poslovno strategijo.”

Certifikat Družbeno odgovorno podjetje je analitično-svetovalni postopek, ki temelji na družbeno odgovornem principu upravljanja podjetja/organizacije. Sestavljen je iz štirih vidikov: organizacijsko upravljanje, odgovornost do zaposlenih, odgovornost do naravnega okolja in vključenost v skupnost. Podjetja, ki smo se vključila v pridobitev certifikata, smo poleg vidika organizacijsko upravljanje izbrala še en vidik, v podjetju Saubermacher – Komunala je bil to vidik odgovornost do naravnega okolja, in na teh področjih s strokovnjaki Ekvilib inšituta opravila analizo vrzeli s strani različnih deležnikov, čemur je sledila pridobitev certifikata.

Strokovna podlaga certifikata so Standard ISO 26000 – smernice za družbeno odgovornost, orodje za poročanje Global Reporting Initiative (GRI) in analiza vrzeli s pomočjo orodja, ki izhaja iz orodja CSR Toolkit organizacije CSR Company International in jo je nadgradil Ekvilib Inštitut. Certifikat Družbeno odgovorno podjetje je bil razvit v sodelovanju z CSR Company International in je plod lastnega znanja ter dolgoletne prakse delovanja Ekvilib inštituta na tem področju. S certifikatom se vpeljuje bolj strateško in celostno razumevanje pomena družbene odgovornosti in trajnostnega vidika v poslovanje podjetij.

“V podjetju Saubermacher – Komunala je Družbena odgovornost poleg usmerjenosti k strankam, skrbi za zaposlene, poslovne odličnosti in gospodarnosti ena od petih ključnih vrednot, ki se skriva in prepleta v ostalih štirih in jih tudi povezuje. Vrednote, po katerih živimo in v skladu s katerimi delamo vsi zaposleni, so osnova za to, da lažje uresničujemo naše poslanstvo, ki se glasi »Ustvarjamo zdravo okolje« in ne pomeni le skrbi za čisto naravo in ustvarjanje zdravega okolja za bivanje, temveč tudi ustvarjanje zdravega delovnega okolja za zaposlene ter ostale deležnike (kupce, dobavitelje, lastnike, ožjo in širšo družbeno skupnost).” Tako kot pri dilemi o tem ali je bila prej kura ali jajce, je tudi pri družbeni odgovornosti, pravijo. “Težko je opredeliti, kaj je vzrok in kaj posledica, kajti družbena odgovornost je posebna nit, ki povezuje vse aktivnosti, ki se izvajajo znotraj podjetja in v njegovem okolju, je način življenja in dela, del strategije podjetja. Družbena odgovornost je v našem podjetju zelo pomembna, saj se zavedamo, da moramo biti družbeno odgovorni do zaposlenih, dobaviteljev, okolja, mladih, kulture, športa, lokalne skupnosti, državnih institucij, odgovorni do sebe in drugih, če želimo biti dolgoročno uspešni.”

Za postopek certificiranja so se odločili, ker jim izkušnje kot imetniku še nekaterih drugih certifikatov kažejo, da gre pri vsakem certifikatu oziroma standardu za dokumentiran sistem vodenja, ki ga na ta način lažje spremljaš, vrednotiš, analiziraš, nadgrajuješ, izboljšuješ, nadzoruješ in živiš, kar prinaša številne koristi v poslovanju podjetja. Skozi postopek certificiranja so tudi na področju družbene odgovornosti skupaj z zunanjimi strokovnjaki odkrili šibke točke, našli priložnosti za izboljšave in ideje za zapolnitev vrzeli ter s tem dobili priložnost, da bomo v prihodnje tudi na področju družbene odgovornosti lahko še boljši in bomo le-to lažje obvladovali. “Hkrati se zavedamo, da je še pomembneje kot to, da družbeno odgovornost živimo, razvijamo in z njo rastemo to, da zanjo navdušimo tudi druge, kajti le tako bomo lahko zgradili zdravo družbo. Navdušimo pa jih lahko z dobrim zgledom, rezultati, s tem, da verjamemo v to, kar delamo. In kot imetnik certifikata Družbeno odgovorno podjetje bomo to zagotovo lahko še bolje uresničevali v praksi in bomo dober zgled ostalim podjetjem, s katerimi tako ali drugače sodelujemo.”