Ostalo

Podjetje ECOS (spet) v stečaju

Podjetje ECOS je od drugega avgusta (spet) v stečaju. Tako je namreč odločilo murskosoboško okrožno sodišče po tem, ko je Višje sodišče 11. julija letos po podani pritožbi odločilo, da gre zadeva v vnovično obravnavo.
Podjetje Ecos, storitve pri varovanju okolja, ki ima v lasti bioplinarno v Lendavi, je od včeraj v stečaju. Predlog za stečaj je že prvič (22.6.2017) podala Finančna uprava republike Slovenije, a je lastnik podjetja bil uspešen pri pritožbi, Višje sodišče pa je letošnjega aprila odločilo, da je potrebno o zadevi odločati ponovno in predlog poslalo na murskosoboško okrožno sodišče. Vodstvo podjetja ECOS se je sicer na vse pretege trudilo, da bi nad podjetjem izvedli le prisilno poravnavo, a sodišču kot kaže znova ni preostalo drugega, kot da nad podjetjem znova uvede stečajni postopek.

Pri tem je seveda potrebno poudariti, da ne gre za podjetje ECOS Center, ki je upravljavec sporne lendavske bioplinarne iz katere v teh dneh znova obupno smrdi, temveč za podjetje ECOS, ki je lastnik te lendavske bioplinarne. Stečajni postopek bo vodil Matjaž Nanut, kateremu bo sodišče v določenem roku podalo vsa pooblastila nad podjetjem. To bo sicer nekoliko vplivalo tudi na podjetje ECOS Center, ki je na nek način sedaj stečajna masa podjetja ECOS. Vodstvo podjetja ECOS se sicer tudi na ta sklep lahko pritoži.

Podjetje ECOS je prezadolženo

Okrožno sodišče je torej ponovno ugotovilo, da ne obstajajo razlogi, ki bi upravičevali ponovni predlog za prisilno poravnavo in da je podjetje prezadolženo ter izpolnjuje pogoje za objavo stečaja. Vrednost zavarovanega premoženja dolžnika je ocenjena na 4,7 milijona evrov, samo terjatev ločitvenega upnika Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG pa znaša skoraj 10 oziroma 14,6 milijona evrov.

Poslanec Andrej Čuš vložil pobudo za interpelacijo ministrice za okolje

Med drugim bi se lahko, tudi zaradi lendavske bioplinarne, primera Kemis in Ekosistemi ministrici za okolje, Ireni Majcen. “Sam zahtevam izboljšan nadzor nad podjetji in napravami, ki predstavljajo grožnjo okolju in zdravju ljudi, poleg tega pa pozivam Vlado RS, da v te postopke vključi strokovno javnost in civilno družbo,” je zapisal Andrej Čuš.