Sveže

Podelili so Pomurske raziskovalne nagrade za leto 2022, ena romala tudi v Čentibo

Pomurska izobraževalna fundacija – PIF je že enaindvajseto leto zapored podelila nagrade za najboljše pomursko magistrsko delo s področja naravoslovja in tehnike, magistrsko delo s področja družboslovja in humanistike in najboljšo doktorsko disertacijo.
V Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota so slavnostno podelili pomurske raziskovalne nagrade, ki jih že 21. leto podeljuje Pomurska izobraževalna fundacija. Nagrajenci prejmejo plaketo in denarno nagrado v višini 600 evrov za nagradi pod zaporednima številkama 1 in 2, 800 evrov za najboljše delo aplikativnega značaja ter 1000 evrov za najboljšo doktorsko disertacijo. Naloge je ocenjevala strokovna komisija, sestavljena iz pomurskih akademikov, in sicer članov Pomurske akademske znanstvene unije.

Nagrade prejmejo tisti, ki so se ob koncu študija najbolj odlikovali, poleg materialne vrednosti pa pomeni nagrada tudi moralno spodbudo in prejemnikom prinaša ugled tako v domači regiji kot širše. Ob materialni vrednosti nagrada pomeni tudi veliko moralno spodbudo. Za dosego tega je seveda zelo pomemben izbor nagrajencev, zato je ta naloga že tradicionalno zaupana pomurskim akademikom, članom Pomurske akademsko znanstvene unije ‒ PAZU.

Dobitniki Pomurske raziskovalne nagrade za leto 2022:

  • Nagrado za najboljše delo s področja naravoslovja in tehnike sta prejela: Mario FARIČ in Luka BENKOVIČ.
  • Nagrado akademika Antona Vratuše za najboljše magistrsko delo s področja družboslovja in humanistike sta prejela: Kaja MUJDRICA in Peter ŠOOŠ.
  • Nagrado za najboljšo doktorsko disertacijo je prejel: Dr. Leon DEUTSCH.

Čentibčan Peter Šooš in Kaja Mujdrica sta prejela nagrado za najboljše magistrsko delo na področju družboslovja. Šooš je magistriral na ELTE Bölcsészettudományi Kar z magistrsko nalogo A Sokol, az Orel és a Levente mozgalom a Muravidéken (Sokolsko, Orelsko in Leventsko gibanje v Prekmurju). Mujdrica je magistrirala na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru z magistrsko nalogo Vojna za obrambo samostojne Slovenije (1991) v luči poročanja francoskih časopisov.

Mario Farič in Luka Benkovič sta prejela nagrado za najboljše magistrsko delo na področju naravoslovja. Prvi je magistriral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani z magistrsko nalogo Potresni odziv enostransko utrjenih prekladnih delov kamnitih zidov, drugi pa na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru z magistrsko nalogo Evolucija prevladujočih paradigem in terminologije na področju raziskav sladkorne bolezni skozi prizmo teorije kompleksnih mrež.

Nagrado za najboljšo doktorsko disertacijo je prejel Leon Deutsch. Doktoriral je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani z doktorsko disertacijo Bioinformacijska integracija mikrobiomskih in metabolomskih podatkov v translacijskem kontekstu.