Ostalo

Podaljšana uporaba pretečenih osebnih izkaznic, a čez mejo ne bo šlo!

Na območju Slovenije je možna uporaba pretečenih osebnih izkaznic za izkazovanje istovetnosti in državljanstva vse do 27. marca 2022, so včeraj sporočili iz vlade. Prehajanje državne meje s pretečeno osebno izkaznico pa ni mogoče.
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici, ki ga je sprejel državni zbor 9. decembra 2021 in bo začel veljati 1. januarja 2022, podaljšuje uporabo pretečenih osebnih izkaznic do 27. marca 2022. To velja za vse osebne izkaznice, ki jim je oziroma jim bo potekla veljavnost od 29. marca 2020 do 27. marca 2022, če:

  • v tem času ni prišlo do spremembe podatkov, navedenih na dokumentu, in
  • fotografija na osebni izkaznici še izkazuje imetnikovo pravo podobo.

Uporaba pretečenih osebnih izkaznic bo mogoča zgolj za izkazovanje istovetnosti in državljanstva na območju Republike Slovenije. Uporaba osebnih izkaznice v te namene pa ni mogoča, če je njen imetnik v tem času spremenil na osebni izkaznici vpisano osebno ime, prebivališče, datum rojstva, spol ali EMŠO, ali če mu je prenehalo državljanstvo Republike Slovenije oziroma če fotografija na osebni izkaznici ne izkazuje več njegove prave podobe. Opozarjamo, da prehajanje državne meje s pretečeno osebno izkaznico ni mogoče.

Ozadje

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 je do konca leta 2021 na območju Republike Slovenije podaljšal uporabo osebnih izkaznic, ki jim je veljavnost potekla od 29. marca 2020, če v tem času ni prišlo do spremembe osebnih podatkov na dokumentu. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici pa podaljšuje uporabo pretečenih osebnih izkaznic do 27. marca 2022.