Ostalo

Počitniško delo: Zagotovili 10.000 evrov dodatnega denarja

Občina Lendava je objavila javni poziv delodajalcem za vključitev mladih iz občine Lendava v počitniško delo 2021. Gre za nadgradnjo javnega poziva za dijaško in študentsko delo iz leta 2020, kar pomeni, da glavni cilj še vedno ostaja omogočiti dijakom in študentom pridobivanje delovnih izkušenj in navad, predvsem pa zagotoviti pogoje za počitniško delo v domačem okolju. Dodaten cilj letošnjega poziva je med drugim mladim iz občine pomagati pri spoznavanju deficitarnih poklicev, delodajalcem pa pri prepoznavanju potencialnih prihodnjih kadrov.
Glavna novost v letošnjem letu je ta, da se na javni poziv Občine ne prijavljajo mladi temveč delodajalci iz javnega in zasebnega sektorja v sedežem v občini Lendava, ki bodo med 1. 7. 2021 in 30. 9. 2021 na podlagi napotnice študentskega servisa v delo vključili mlade iz naše občne. Posamezen delodajalec lahko odda eno ali več prijav, vendar skupno za največ 640 ur počitniškega dela.

Možnost počitniškega dela za dijake in študente je ponudilo 21 gospodarskih družb in podjetnikov v lendavski občini, za skupno 11.680 ur počitniškega dela, kar je več kot je bilo razpisanih sredstev (5.060 ur in 30.000 evrov) in ker ni bilo mogoče ugoditi vsem vlogam, se je prednostno sofinanciralo počitniško delo pri delodajalcih v gospodarstvu, kot je to bilo opredeljeno tudi v javnem pozivu (v skladu z državno Politiko štipendiranja 2020 – 2024), in sicer gre za področja tiskarstva, knjigoveštva, založništva, računalniških ved, kamnoseštva, tehnike, strojništva in obdelave kovin, orodjarstva, elektrotehnike in energetike, izdelovanja, vzdrževanja in popravila motornih vozil, pekarstva in slaščičarstva, mesarstva, tekstilne, konfekcijske, čevljarske in usnjarske tehnologije, kemijske tehnologije, lesarstva, steklarstva, gradbeništva, operativne gradnje, zaključnih del v gradbeništvu, gozdarstva, hotelirstva in gostinstva, dimnikarstva, ohranjanja narave, varstva starejših in gibalno oviranih ljudi, ekonomije, predšolske vzgoje ter turizma in managementa.

“Ker se je dijaško in študentsko dela v času razglašene epidemije novega koronavirusa izvajalo v manjšem obsegu  oz. ga skoraj ni bilo in so številne družine utrpele upad dohodkov ter na podlagi želje po vzpostavljanju pogojev za čim več možnosti za delo mladih v naši občini in nenazadnje krepitvi delovanja domačih javnih zavodov in organizacij, se ježupan Janez Magyar odločil, da zagotovi dodatna sredstva v višini 10.000,00 EUR ter na ta način omogoči izvajanja počitniškega dela tudi v javnih zavodih v občini, ki so v preteklih letih že uspešno vključevali mlade v svoje poletne aktivnosti in prireditve,” so sporočili iz Glavne ulice 20.