Ostalo

Počitniško delo: 14 delodajalcev

Občina Lendava je objavila javni poziv delodajalcem za vključitev mladih iz občine Lendava v počitniško delo 2021. Gre za nadgradnjo javnega poziva za dijaško in študentsko delo iz leta 2020, kar pomeni, da glavni cilj še vedno ostaja omogočiti dijakom in študentom pridobivanje delovnih izkušenj in navad, predvsem pa zagotoviti pogoje za počitniško delo v domačem okolju. Na poziv Občine Lendava se je javilo 14 podjetij.
Glavna novost v letošnjem letu je ta, da se na javni poziv Občine ne prijavljajo mladi temveč delodajalci iz javnega in zasebnega sektorja v sedežem v občini Lendava, ki bodo med 1. 7. 2021 in 30. 9. 2021 na podlagi napotnice študentskega servisa v delo vključili mlade iz naše občne. Posamezen delodajalec lahko odda eno ali več prijav, vendar skupno za največ 640 ur počitniškega dela. Možnost počitniškega dela za dijake in študente je ponudilo štirinajst gospodarskih družb in podjetnikov v lendavski občini, delo pa bo finančno podprla Občina Lendava.

Za izvajanje tega programa ima občina v proračunu skupno zagotovljenih 30.000 evrov, kar znese 5.060 ur počitniškega dela, a so delodajalci prijavili možnost počitniškega dela za 41 dijakov ali študentov skupaj za 11.680 ur dela. Ob teh je vloge za počitniško delo oddalo še sedem delodajalcev iz javnega sektorja. Prednostno bo Občina Lendava sofinancirala počitniško delo pri delodajalcih na področjih, ki so opredeljena v državni Politiki štipendiranja (2020 – 2024), in sicer gre za področja tiskarstva, knjigoveštva, založništva, računalniških ved, kamnoseštva, tehnike, strojništva in obdelave kovin, orodjarstva, elektrotehnike in energetike, izdelovanja, vzdrževanja in popravila motornih vozil, pekarstva in slaščičarstva, mesarstva, tekstilne, konfekcijske, čevljarske in usnjarske tehnologije, kemijske tehnologije, lesarstva, steklarstva, gradbeništva, operativne gradnje, zaključnih del v gradbeništvu, gozdarstva, hotelirstva in gostinstva, dimnikarstva, ohranjanja narave, varstva starejših in gibalno oviranih ljudi, ekonomije, predšolske vzgoje ter turizma in managementa.