Ostalo

Planinsko društvo Lendava opravilo redno letno skupščino

Člani Planinskega društva Lendava so včerajšnji pozni popoldan v dvorani vaškega doma v lendavskih goricah opravili redno letno skupščino. Pregledali so rezultate minulega leta ter predstavili program dela za letošnje leto. Med drugim so podelili tudi društveno priznanje ter bronasta znaka Planinske zveze Slovenije. Društvo bo 2.3. v Dobrovniku prejelo naziv Naj rekreativno športno društvo Pomurja, predsednik društva, Štefan Kozak, pa je s strani Športne zveze Lendava prejel naziv “Naj strokovni športni delavec.” Skupščino so zaključili v dobri uri.
Šest točk je vseboval dnevni red včerajšnje skupščine Planinskega društva Lendava, ki se je pozno popoldan odvila v dvorani vaškega doma v lendavskih goricah. Okrog 45 članov, med katerimi so bili tudi gosti, je napolnilo dvorano ter uvodoma izvolilo organe skupščine. Slednjo je vodil Aleksander Marič, poročilo za leto 2021, plan dela za leto 2022 ter plan dela pa je predstavil predsednik društva, Štefan Kozak. “V veselje mi je, ko vidim, da smo se zbrali v kar lepem številu, planinci in planinke ter ostali gostje na letnem zboru društva. Kljub dani covidni situaciji smo se lansko leto družili in srečevali na različnih prireditvah, pohodih in akcijah. Družijo nas ljubezen do gora, narave in veselimo se skupnih trenutkov, ko aktivno sodelujemo ob različnih prireditvah, izobraževanjih, dogodkih in srečanjih,” je uvodoma dejal Kozak.

Aktivnosti, katere so se vrstile v preteklem letu, je bilo glede na razmere manj. Planinsko društvo Lendava je vse svoje programe, kljub razmeram katere so jih spremljale čez celo leto, izvajala po predvidenem planu in programu dela za leto 2021. V začetku leta so skupaj z Planinsko zvezo Slovenije izvedli izobraževanje in potrjevanje licenc za vodnike planinskih društev. Aktivnosti društva so temeljile na pridobivanju članstva, kjer so bili, kot je dejal Kozak, dokaj uspešni, uspešno pa so bili doseženi tudi zastavljeni cilji programa za leto 2021. Novost je med drugim pridobitev novega kadra vodnikov, ki so opravili izobraževanje za vodnike pri Planinski zvezi Slovenije. Glede na program dela so bili člani zelo aktivni tudi na lokalni ravni in se dogodkov udeleževali v kar lepem številu. Predsednik je izpostavil naslednje prireditve: Slovenska bakla, pohod v okviru prireditve Bogračfest, teden Evropskega športa, Dan mobilnosti ter Pohod po poteh Miška Kranjca, ki je bil zelo dobro obiskan. Slednjega so se udeležili tudi iz tujine.

“V omenjenih programih so bili vključeni tudi mladi planinci. Udeleženi smo bili na mednarodnih pohodih na Hrvaškem in Madžarskem. Izvedli smo rekreacijo za šport starejših ter izvedli program z mladimi planinci. “Vsi dogodki, ki so za nami so bili uspešni kljub razmeram, katere so nas spremljale. Markacisti in vodniki so bili dejavni pri rednem vzdrževanju pohodnih poti, pri pohodih ter obnovi klopce ljubezni. Svoje delo so opravili zelo dobro. Redno smo se udeleževali sej Meddruštvenega Odbora Pomurja ter tudi občnih zborov drugih društev, Planinske Zveze Slovenije, sestankov Športne Zveze Lendava in Turistične zveze Lendava vabi v okviru svojih zmožnosti ali preko videokonferenc. Kot promocija športa smo začeli z izvedbo priprav za tekmovanje Mladina in gore, sama izvedba tekmovanja pa žal zaenkrat zaradi epidemioloških razmer ni bila izvedena,” je poročilo za leto 2021 zaključil predsednik.

Štefan Kozak, predsednik

Društvo je v minulem letu imelo 8.700 evrov prihodkov in 9.099 evrov odhodkov. Iz leta 2020 so v leto 2021 prenesli 5.224 evrov. Stanje na bančnem računu z dne 31.12.2021 znaša 4.825 evrov. Nadzorni odbor društva je pregledal knjigovodske listine in nepravilnosti ni ugotovil. Pripomnili so, da je dokumentacija vzorno vodena in urejena. V letu 2022 načrtujejo 10.000 evrov prihodkov.

Kar se tiče plana dela za letošnje leto, bodo člani udeleževali pohodov in izletov, sodelovali s Športno zvezo Lendava in prireditvah v Občini, se udeleževali letnih skupščin in srečanj, urejali bodo tematske poti in ureditev klopce ljubezni z okolico. Med drugim želijo nadaljevati aktivnosti podmladka in markacistov ter mednarodno sodelovati.

Delovno predsedstvo

Prejemniki priznanj ter bronastih znakov

Anika Jaklovič, prejemnica društvenega priznanja

Tomislav Gönc, prejemnik bronastega častnega znaka Planinske zveze Slovenije

Ivanka Bukovec, prejemnica bronastega častnega znaka Planinske zveze Slovenije