Ostalo

Plaketi državnega sveta tudi dvema Pomurcema: VIjoli Bertalanič in Dušanu Utroši

V dvorani Državnega sveta se je odvila slavnostna podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam s področja civilne družbe, ki jih Državni svet vsako leto v znak počastitve Mednarodnega dneva prostovoljstva, ki ga obeležujemo 5. decembra, podeljuje kot izraz sodelovanja Državnega sveta in civilne družbe pri širjenju in razvoju prostovoljstva.
V nagovoru je predsednik Državnega sveta Marko Lotrič spomnil, da prostovoljstvo predstavlja delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase opravlja v dobro drugih ali v splošno korist. Prostovoljstvo, ki ima v Sloveniji dolgo tradicijo, po njegovem mnenju predstavlja tudi pomemben socialni korektiv družbe, ima pa tudi prav posebno družbeno noto, saj prispeva k povezovanju ljudi v lokalnih skupnostih.

“Prostovoljstvo je veliko več kot darovanje časa ali denarja. V sodobni druži predstavlja korektiv za ne le čedalje večje razslojevanje, temveč tudi za vse večje odtujevanje ter rahljanje vezi med ljudmi,” je poudaril ter pojasnil, da iz Skupnega poročila o prostovoljstvu za leto 2022, ki zajema poročilo o prostovoljskem delu, katerega je v skladu z Zakonom o prostovoljstvu priglasilo 2.341 prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, lahko razberemo, da je nekaj več kot 226 tisoč slovenskih prostovoljcev, ki delujejo v okviru prostovoljskih organizacij in javnih zavodov, opravili več kot devet milijonov ur prostovoljskega dela. Ocenjena vrednost prispevka prostovoljskega dela k družbeni blaginji je tako več kot 92 milijonov evrov, pri čemer neorganizirano, spontano prostovoljstvo sploh ni zajeto. “Za leto 2023 podatki še niso znani, a v luči vseh naravnih katastrof, ki so nas prizadele, lahko predvidevamo, da bodo številke še veliko večje,” je dodal.

Prejemnika plakete Državnega sveta najzaslužnejšima posameznikoma s področja civilne družbe sta na območju Pomurja Vijola Bertalanič in Dušan Utroša. Vijola Bertalanič je plaketo Državnega sveta prejela za izjemen prispevek k družbeni povezanosti in spodbujanju vseživljenjskega učenja v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju zdravja in socialne dejavnosti (predlagatelj Zveza društev upokojencev Slovenije), Dušan Utroša pa jo je prejel za izjemen prispevek h krepitvi medsebojne solidarnosti ljudi v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju humanitarne dejavnosti (predlagatelj Gasilska zveza Slovenije).

Dušan Utroša na področju prostovoljstva deluje že tri desetletja

Dušan Utroša

“Mati Terezija je ob priložnosti dejala, ‘Ne moremo vsi delati velikih stvari. Lahko pa delamo majhne stvari z veliko ljubeznijo’. Prav to delamo prostovoljci na različnih področjih. Med njimi sem več kot tri desetletja tudi sam. Prostovoljstvo je način življenja, tradicija in smo predvsem ljudje. Naše poslanstvo je nedvoumno – entuziazem, predano delo, vztrajnost in odrekanje. V dobrem in slabem ter dostikrat zavisti. Čeprav ima vsak možnost, da se vključi v kakšno organizacijo, tam prostovoljno dela ali jo tudi vodi. Skratka živi in dela za skupno dobro v realnem svetu. Še toliko bolj je to pomembno v časih, ko živimo v nekem individualnem svetu, kjer so stvari postale samoumevne, so uničene vrednote in so načeti medsebojni odnosi … Pozornost, ki mi jo je namenila domovina s podelitvijo državnega priznanja – Plaketa državnega sveta Republike Slovenije, si zato štejem v izjemno čast in ponos,” je zapisal Dušan Utroša.

Dogodek je povezovala Bernarda Žarn, za glasbeno popestritev so poskrbeli parlamentarni pevski zbor Kvorum in Policijski orkester.