Ostalo

Pisno poslansko vprašanje Dejana Židana vladi, zaradi njene neodzivnosti na provokacije s strani Madžarske

Pomurski poslanec Dejan Židan je na Vlado RS naslovil pisno poslansko vprašanje. “Če s(m)o lahko prebivalci Prekmurja optimistično zrli v prihodnost in razvojni potencial te regije, ne moremo mimo aktualnih dejanj predsednika madžarske vlade Viktorja Orbana, ki kažejo na nedopusten revizionizem zgodovine, rehabilitacije vojnih zločinov, ideje ‘velike Madžarske’ ter nakazovanja teženj Madžarske do ozemelj izven njenih državnih meja, splošno nespoštovanje vladavine prava in vrednot Evropske unije s strani naše sosednje države.”
Pisno poslansko vprašanje objavljamo v celoti:

“Lani smo slovesno obeležili 100. obletnico priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki ni bil zgolj praznik Prekmurcev, ampak je imel vseslovenski pomen. Predstavljala je mejnik zorenja zavesti nekega naroda in imela velik pomen za sodobno slovensko državnost. Ob 100. obletnici smo se utemeljeno spomnili zgodovinskih dejstev in konteksta odločanja o usodi Prekmurja in je nujno potrebno tudi za aktualni premislek.

Če s(m)o lahko prebivalci Prekmurja optimistično zrli v prihodnost in razvojni potencial te regije, ne moremo mimo aktualnih dejanj predsednika madžarske vlade Viktorja Orbana, ki kažejo na nedopusten revizionizem zgodovine, rehabilitacije vojnih zločinov, ideje ‘velike Madžarske’ ter nakazovanja teženj Madžarske do ozemelj izven njenih državnih meja, splošno nespoštovanje vladavine prava in vrednot Evropske unije s strani naše sosednje države.

Madžarski premier Orban je ob 100. obletnici podpisa trianonske pogodbe odkril spomenik Madžarska kalvarija v spomin na mesta, ki jih je Madžarska imela do podpisa mirovne pogodbe 4. junija 1920. Na spomeniku je zemljevid ‘velike Madžarske’, ki zajema dele območja današnje Slovenije, Hrvaške, Srbije, Slovaške, Avstrije, Romunije in Ukrajine, kot so bila v okviru Avstro-Ogrske do leta 1920. Zemljevide ‘velike Madžarske’ je premier Orban javno objavil že večkrat, maja letos tudi v čestitki dijakom ob opravljanju mature iz zgodovine.

Zgodovinska dejstva in okoliščine so znane. 17. avgusta 1919 je jugoslovanska vojska, potem ko je 12. avgusta zasedla Prekmurje, na množičnem zborovanju v Beltincih predala oblast civilnemu upravitelju Prekmurja. Mirovna konferenca, ki se je sestala v Parizu po končani prvi svetovni vojni, je postavila temelje novega svetovnega reda, ki naj bi v prihodnje preprečeval spopade in človeštvu zagotavljal mir. Konferenca je omogočila priključitev Prekmurja k Sloveniji in združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Mejne črte novih zemljevidov, ki so nastali na tleh zrušene Evrope, so bile sicer zarisane tudi preko slovenskega narodnostnega ozemlja, pri čemer smo Slovenci izgubili vso Primorsko, velik del Notranjske in Severno Koroško, del Porabja.

Žal smo vse bolj priča kako desni populisti v državah vzhodne Evrope spreminjajo svoje ideološke poglede na preteklost v uradno zgodovinopisje svojih držav. Do podobnih incidentov prihaja tudi drugje, na primer v Italiji, ko je tedanji predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani na slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve fojb v Bazovici s svojimi izjavami opravičeval fašizem, na kar smo se Socialni demokrati ostro odzvali in zahtevali njegov odstop. Ne bomo dovolili, da se enako dogaja tudi pri nas, kljub temu da posamezni indici in dejanja visokih političnih predstavnikov Slovenije že nevarno nakazujejo to realnost.

Skrb zbujajoča je neodzivnost Vlade Republike Slovenije, še posebej ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na nedopustno ravnanje madžarskega premiera Orbana, ki kaže na zanemarjanje dolžnosti branjenja slovenskih interesov in ozemeljske integritete Slovenije.

V Deklaraciji o zunanji politiki Republike Slovenije (DeZPRS-1), ki jo je Državni zbor sprejel 10. julija 2015, na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o zunanjih zadevah ter 110. člena Poslovnika državnega zbora, namreč kot ključne elemente zunanje politike Republike Slovenije navaja:
– osrednjo vlogo Ministrstva za zunanje zadeve pri usklajevanju vseh mednarodnih dejavnosti in vseh deležnikov na področju mednarodnih odnosov Republike Slovenije ter povezovanje teh dejavnosti v skladno, verodostojno in celostno zunanjo politiko; dejavno in usklajeno sodelovanje vseh ministrstev v Svetu Evropske unije ter drugih mednarodnih in regionalnih organizacijah, nosilna vloga Državnega zbora pri oblikovanju stališč do vseh zunanjepolitičnih vprašanj /…/;
– krepitev kulture zunanje politike, za katero so značilni državniško usmerjena zunanja politika, kontinuiteta načel in vrednot v zunanji politiki, iskanje širokega političnega in družbenega soglasja glede temeljnih zunanjepolitičnih usmeritev /…/.
Na podlagi zgoraj navedenega Vlado Republike Slovenije sprašujem:
– Kako se bo Vlada RS odzvala na nedopustno ravnanje in provokacije madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbana, ki kažejo na revizionizem zgodovine, ideje ‘velike Madžarske’ ter nakazujejo težnje Madžarske do slovenskega ozemlja?
– Kateri koraki so bili že storjeni s strani Vlade RS ter slovenske diplomacije in ali bo Slovenija, kot je to storila Hrvaška, Madžarski poslala protestno noto?
– Kako boste odgovorili na skrbi in upravičili pričakovanja Prekmurcev po ohranjanju pomena zgodovinskih posebnosti Prekmurja, krepitvi narodne, kulturne in jezikovne zavesti, še posebej v luči nedavnega obeleževanja 100. obletnice priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom?
– Ali boste realizirali predloge Upravnega odbora za pripravo aktivnosti ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matičnemu narodu, ki ga je vodil prvi predsednik republike Milan Kučan, in sicer:
• dopolnitev zakonske opredelitve prekmurskega praznika;
• dokončanje zvočne čitanke Prekmurščina, kinč predragi – živa kulturna dediščina v zvoku in pisavi;
• postavitev spomenika ameriškemu ekspertu na Pariški mirovni konferenci Douglasu W. Johnsonu?

V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljam.”