Sveže

Pilotno geotermično elektrarno v Čentibi je obiskala madžarska delegacija

Prvo slovensko pilotno geotermično elektrarno, ki je v upravljanju družbe Dravske elektrarne Maribor in Petrol Geo – pri njej pa sodelujejo tudi partnerji projekta – je včeraj obiskala madžarska delegacija: minister za energijo Madžarske Csaba Lantos, državna sekretarja dr. Gabor Czepek in Attila Steiner, veleposlanik Madžarske v Sloveniji Andor David in generalna konzulka Madžarske v Lendavi Gertrud Kelemen.
Gostom je generalni direktor DEM mag. Damjan Seme s sodelavci predstavil delovanje pilotne geotermične elektrarne ter ostale strateške, izvedbene in razvojno-inovativne projekte družbe na področju koriščenja obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije pri zelenem prehodu.

Pilotni projekt geotermične elektrarne temelji na uporabi povsem novega načina proizvodnje električne energije z uporabo geotermične gravitacijske toplotne cevi (Slovenski patent SI 26426 A). Posebnost uporabe geotermične gravitacijske toplotne cevi je v zaprtem tokokrogu hladiva, kjer je za delovanje potrebna le ena suha vrtina. Izrabljena je obstoječa, vendar opuščena vrtina Pg-8 v naselju Čentiba v Lendavi.

Družba Dravske elektrarne Maribor, največja proizvajalka električne energije iz obnovljivih virov, ki deluje v skupini HSE, je konec leta 2022, skupaj s partnerji pričela s podzemnimi deli sanacije neproduktivne vrtine Pg-8 globine približno tri tisoč metrov za potrebe izkoriščanja geotermičnega energetskega potenciala za prvo slovensko geotermično elektrarno. Aprila lani so pričeli z nadzemnimi deli, ki so zajemala gradbena dela ter dela na elektro in strojni inštalaciji.

Nedavno so proizvedli prve kWh električne energije, a konstantno obratovanje v prihodnje bo mogoče z modifikacijo turbinskega dela opreme, saj so preizkusi pokazali, da elektrarna v tem trenutku ne more trajno obratovati pri dani termični izdatnosti vrtine Pg-8. Prihodnji koraki so torej usmerjeni v iskanje rešitev, ki bodo omogočile bolj konstantno delovanje turbine v danih pogojih; v kar nas usmerjajo prvi rezultati pilotno inovativnega projekta.

Mag. Damjan Seme, generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor je ob tem ponovno poudaril: “Kljub nekaterim izzivom, s katerimi se srečujemo pri pilotnem projektu geotermične elektrarne, sem ponosen, da Dravske elektrarne Maribor, skupaj s partnerji, orjemo ledino na področju koriščenja globoke geotermije, in da smo projekt pripeljali do točke, ko so bile proizvedene prve kilovatne ure električne energije. Verjamem, da nam bo z modifikacijo turbinskega dela opreme uspelo vzpostaviti stanje, ki bo omogočalo konstantno obratovanje in proizvodnjo, ter bo dobra popotnica naslednjim tovrstnim projektom. Veseli me, da se za projekt zanimajo tudi naši sosedi, s katerimi smo danes izmenjali mnenja in stališča ter odprli pot sodelovanju tudi na področju koriščenja globoke geotermija za proizvodnjo električne energije.”

“Madžarska je že vrsto let med prvimi petimi državami v Evropi po neposrednem izkoriščanju geotermalne energije. Od začetka prejšnjega desetletja se je črpanje geotermalne toplotne energije povečalo za več kot štirikrat, ampak glede na ugodne danosti Madžarske vidimo še veliko možnosti za povečanje njene uporabe,” je izpostavil Csaba Lantos, madžarski minister za energijo ter dejal, “da smo za nadaljnji razvoj pripravili Nacionalno geotermalno strategijo, katere izdelava je trenutno v zaključni fazi. V skladu s smernicami, ki so določene v strategiji, nameravamo do leta 2030 podvojiti rabo energije. Povečana poraba geotermalne energije bi lahko do leta 2035 nadomestila 1-1,2 milijarde kubičnih metrov zemeljskega plina. Z načrtovanimi ukrepi in razvojem bi lahko raba geotermalne energije postala vodilni sektor madžarskega zelenega gospodarstva. Pri načrtovanju energetskih naložb se trudimo slediti najboljšim mednarodnim praksam, zato je tudi tokratni obisk v Sloveniji namenjen obojestransko koristni izmenjavi izkušenj.”