Sveže

PGD Radmožanci opravili občni zbor

Minulo soboto so prostovoljni gasilci iz Radmožancev, v tamkajšnji dvorani vaško-gasilskega doma, opravili letno skupščino društva, pregledali in ocenili delo v minulem letu ter podali smernice za naprej.

PGD Radmožanci so minulo soboto v tamkajšnjem vaško-gasilskem domu opravili letno skupščino društva, kateri je prisostvovalo 35 članov ter povabljeni gosti: Predsednik GZ Lendava, Srečko Prendl, poveljnik GZ Lendava, Romeo Gal, predstavnik PGD Nedelica, predstavnik krajevne skupnosti in predstavnica tamkajšnjega turističnega društva Marija Szabo.

Minulo leto so označili kot dobro

V svojem poročilu za leto 2105 je predsednik gasilskega društva Teodor Lebar izpostavil, da so v minulem letu opravili kar nekaj prostovoljnega dela. Tako so v letu 2015 organizirali kartaški turnir, pustno zabavo, turnir v malem nogometu, uredili so okolico vaško-gasilskega doma, postavili mlaj, sodelovali pri obletnicah drugih okoliških gasilskih društev (Kot, Gornji Lakoš, Čentiba), organizirali tekmovanje desetin v okviru GZ Lendava, Radmožansko noč, sodelovali na tekmovanju v Turnišču, sodelovali pri Bogračfestu v Lendavi, organizirali Martinov ples, uredili garažo, obnovili in predali namenu kuhinjo, postavili božično drevo v neposredni bližini ob lokalni cesti, pregledali hidrante, nabavili opremo in zgradili most.

V minulem letu dve intervenciji in izobraževanja

Po poročilu predsednika Lebarja je sledilo poročilo poveljnika. Ta je povedal, da so imeli v minulem letu dve intervenciji v Radmožancih in sicer požar sušilnice ter traktorja. V obeh primerih je bilo posredovanje uspešno. Nekaj dela je bilo posvečenega tudi izobraževanju gasilskega kadra. Tako je en gasilec je končal štiridnevno izobraževanje gašenja požara v naravnem okolju v Sežani, en gasilec je končal tečaj za vodjo skupine, medtem, ko sta dva člana končala osnovni tečaj za gasilca. Prav tako so v mesecu maju organizirali dan odprtih vrat. Posebne pohvale so bile deležne novoustanovljene pionirske desetine na občinskem in regijskem tekmovanju. Veterani PGD Radmožanci so se udeležili tekmovanja v Dolini in na Hrvaškem.

V letu 2016 sledi izgradnja prizidka. V ta namen zvišali tudi članarino.

Leto 2016 bo, kot so napovedali, znova precej delovno. Zgraditi nameravajo prizidek k gasilskemu domu. Ob tem se nameravajo udeležiti tudi vseh prireditev, ki jih je predsednik Lebar že navedel v poročilu za leto 2015. Skupščina je med drugim sprejela sklep o višji članarini in sicer iz 5 evrov na 10 evrov, z namenom zbiranja sredstev za dokončanje izgradnje prizidka k gasilskemu domu. Ob koncu zbora je predstavnik GZ Lendava Srečko Prendl, predal priznanje Gasilske zveze Slovenije poveljniku PGD Radmožanci.