Sveže

PGD Lendava v svoji 150-letni zgodovini dobil prvo predsednico

Minulo soboto so člani PGD Lendava v dvorani vaškega doma v Dolgi vasi opravili volilno skupščino, saj se je vodstvu društva iztekel mandat. Ob tem je potrebno poudariti, da je PGD Lendava na minuli volilni skupščini prejel prvo predsednico v svoji 150-letni zgodovini obstoja, meseca maja pa bodo to omenjeno častitljivo obletnico tudi dejansko proslavili.
Člani PGD Lendava so minulo soboto v dvorani vaškega doma v Dolgi vasi opravili volilno skupščino in izbrali novo vodstvo društva. Poleg članov, so se volilne skupščine udeležili gosti iz PGD Dolga vas in Čentiba, gosti iz Madžarske (Letenye, Becsehely), častni predsednik društva Ferenc Hajos, predsednik in poveljnik gasilske zveze (GZ) Lendava Srečko Prendl in Romeo Gal ter poveljnik Civilne zaščite (CZ) Občine Lendava mag. Tibor Hebar ob županu Občine Lendava, Janezu Magyarju. Prisotni so izglasovali delovno predsestvo v sestavi Jožef Šimonka (predsednik), ter članici Katarina Toplak in Martina Ivanec. Za zapisnikarja je bil izvoljen Leon Novak, za overovatelja zapisnika pa Martina Ivanec ter Borislav Budin. Dnevni red, ki je obsegal 11 točk je bil soglasno potrjen.

Delo v letu 2022

PGD Lendava je v letu 2022 opravil skupno 39 intervencij, ki so obsegali 13 požarov na objektih, 12 požarov v naravi, 2-krat so obravnavali vetrolom, 11-krat so nudili tehnično pomoč (odpiranje vrat), v štirih primerih se je v prostoru nahajala preminula, v šestih primerih pa onemogla oseba. Enkrat so nudili pomoč poklicni industrijski gasilski enoti Nafta Lendava, enkrat nudili pomoč pri prenosu obolele osebe, udeležili pa so se tudi gašenja požara na krasu. Skupno je bilo opravljenih 210 ur na intervencijah, nudili so dežurstvo na več prireditvah (189 ur) ter tudi požarno stražo pri pri različnih opravilih na plinovodu. 1. maja so izvedli budnico, članice društva pa so se udeležile ocenjevanja v Mostju. Opravljene so bile tri delovne akcije, v skupni časovnici 140 ur, nabavili so dva kompleta zaščitnih oblek, žal pa so pri svojem delu nekaj škode pretrpela gasilska vozila, kar bo krila zavarovalnica.

Delovno predsedstvo. Z leve proti desni: Katarina Toplak, Jožef Šimonka in Martina Ivanec

Finance

PGD Lendava je v letu 2022 z naslova pridobitne dejavnosti imelo 5.872,45 evrov prihodkov ter 14.749, 29 evrov prihodkov z naslova nepridobitne dejavnosti. Skupni prihodki so tako znašali 20.621,97 evrov. Kar se odhodkov tiče, se tudi slednji delijo na odhodke iz pridobitne ter nepridobitne dejavnosti. Odhodkov iz naslova nepridobitne dejavnosti je bilo 8.145,40 evrov, iz naslova pridobitne dejavnosti pa jih je bilo 20.055,02 evrov. To pomeni, da je skupno odhodkov v letu 2022 bilo 28.200,42 evrov. Presežek odhodkov nad prihodki je tako višji in sicer v višini 7.578,45 evrov. Stanje poslovnega računa na dan 31.12.2022 znaša 15.800,73 evrov, a je odprtih postavk še za 2.714,19 evrov. Nadzorni odbor (v sestavi Jožef Šimonka -predsednik ter člana Štefan Horvat ter Štefan Žižek) pri pregledu dokumentacije ni ugotovil nepravilnosti in zapisal še da je delo PGD Lendava potekalo v skladu z nameni in cilji, za katere je bilo ustanovljeno.

Prva predsednica v 150-letni zgodovini društva je postala Suzana Marčeta

Po potrjenih poročilih je sledila razrešnica organom društva ter volitve. Za poveljnika sta se potegovala člana PGD Lendava Tomislav Kepe in Sebastijan Gjerkeš, za predsednika društva pa Suzana Marčeta in nekdanji poveljnik društva, Bojan Cvetko. Vsi omenjeni so volilni komisiji društva v sestavi (Jože Ternovšek – predsednik ter člana Borislav Budin ter Leon Novak) pravočasno in pravilno oddali svoje kandidacijske vloge. Po volitvah, ki so bile tajne -za slednje se je z dvigom rok odločila večina prisotnih, je postalo jasno, da so prisotni za predsednico društva izvolili Suzano Marčeta, za poveljnika društva pa Tomislava Kepeja. Slednji je za svojega namestnika izbral Sebastijana Gjerkeša, za podpoveljnika pa Štefana Žižeka ter Jožefa Šimonko.

Upravni odbor bodo sestavljali: Suzana Marčeta, Tomislav Kepe, Rebeka Bojnec, Štefan Toplak, Martina Ivanec, Leon Novak, Ladislav Bažika, Scarlet Aurora Pahor in Borislav Budin, podpredsednik in tajnik društva pa bosta določena na prvem zasedanju upravnega odbora. Nadzorni odbor ostaja v isti sestavi. Plan dela ter finančni načrt za leto 2023 nista bila obravnavana, saj bo to storilo novo vodstvo na prvem zasedanju upravnega odbora, za delegata na skupščini GZ Lendava pa je bil izbran Tomislav Kepe. Za konec so nekaj besed prisotnim namenili tudi povabljeni gosti.

Suzana Marčeta