Sveže

Participativni proračun za leto 2024: To so projekti, ki so prejeli zeleno luč

Minuli torek je Strokovna komisija za izvedbo participativnega proračuna Občine Lendava ugotovila izid glasovanja za participativni proračun Občine Lendava za leto 2024. Spomnimo: Na Občino Lendava je do roka prispelo skupno 20 predlogov.
Občinski svet Občine Lendava je dne 17. 7. 2023 sledil predlogu župana in sprejel sklep, s katerim se za vsako proračunsko leto 2024 in 2025, za namen izvajanja participativnega proračuna, zagotovi 50.000 evrov. Občinski svet je tudi določil, da vsak projektni predlog, tako za leto 2024 kot tudi za leto 2025, ne sme presegati stroškov v višini 10.000 evrov z DDV. Na Občino Lendava je prispelo 20 predlogov, znani pa so projekti, ki so prejeli zeleno luč.

Strokovna komisija za izvedbo participativnega proračuna Občine Lendava je minuli ugotovila izid glasovanja za participativni proračun Občine Lendava za leto 2024. Skupaj je bilo prejetih 1.918 veljavnih glasov, od tega iz glasovanja po spletu 1.524. “Veseli smo, da ste nas občani pri oblikovanju participativnega proračuna Občine Lendava za leto 2024 podprli in hvala vsem, ki ste s svojimi predlogi oblikovali možnost neposrednega vpliva in odločanja na porabo sredstev participativnega proračuna za leto 2024,” so sporočili iz Glavne ulice 20.

V Participativni proračun občine Lendava za leto 2024 so se uvrstili naslednji projekti:

  • 1. Opremljenost sakralnega objekta cerkve na Hotizi, 548 glasov;
  • 2. Gretje vaškega doma v Čentibi, 331 glasov;
  • 3. Fitnes naprave na prostem v parku Kopica v Gaberju, 299 glasov;
  • 4. Ureditev parkirišča ob otroškem igrišču v Trimlinih, 264 glasov;
  • 5. Sanacija fasade, barvanje napušča stavbe in barvanje kletnih prostorov vaškega doma v Dolgi vasi, 245 glasov;
  • 6. Hiška v obliki čebeljega panja – Izobraževalna in informacijska točka v Kapci, 245 glasov.

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo prebivalke in prebivalci občine. Gre sicer za relativno nov demokratičen proces vključevanja občanov pri odločanju, ki se ga poslužuje vse več Občin, v Lendavi letošnje proračunsko leto prvič. Namen participativnega proračuna je torej vzpostaviti komunikacijske kanale med občino in občani ter prenesti del odločanja o porabi skupnih sredstev na občane.