Ostalo

Participativni proračun: Na Občino Lendava prispelo 20 predlogov

Občinski svet Občine Lendava je dne 17. 7. 2023 sledil predlogu župana in sprejel sklep, s katerim se za vsako proračunsko leto 2024 in 2025, za namen izvajanja participativnega proračuna, zagotovi 50.000 evrov. Občinski svet je tudi določil, da vsak projektni predlog, tako za leto 2024 kot tudi za leto 2025, ne sme presegati stroškov v višini 10.000 evrov z DDV. Na Občino Lendava je prispelo 20 predlogov, mi pa smo preverili, kakšni so.
Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo prebivalke in prebivalci občine. Gre sicer za relativno nov demokratičen proces vključevanja občanov pri odločanju, ki se ga poslužuje vse več Občin, v Lendavi letošnje proračunsko leto prvič. Namen participativnega proračuna je torej vzpostaviti komunikacijske kanale med občino in občani ter prenesti del odločanja o porabi skupnih sredstev na občane.

“Veseli smo, da ste nas občani pri izvedbi participativnega proračuna Občine Lendava za leti 2024 in 2025 s svojimi predlogi podprli. Prejeli smo 20 predlogov, od tega 13 za leto 2024 in 7 za leto 2025. Predloge je pregledala Strokovna komisija za izvedbo participativnega proračuna Občine Lendava in na podlagi meril preučila ustreznost posameznega projektnega predloga. Iz predlogov, ki so ustrezali merilom, je pripravljen seznam projektov, o katerih boste občani glasovali,” so sporočili iz Glavne ulice 20.

Po izvedenem javnem glasovanju bo odločeno, kateri projekti so dobili največ glasov (do skupne vrednosti 50.000 evrov za leto 2024) in se uvrščajo v proračun za leto 2024. Nekaj prejetih predlog je komisija zaradi nepopolnosti in zaradi preseganja vrednosti zavrnila, zato ti predlogi niso bili uvrščeni v glasovanje, predlagatelji teh predlogov pa bodo o razlogih zavrnitve obveščeni.

V glasovanje za leto 2024 so se uvrstili sledeči projekti:

 • Ureditev ograje otroškega igrišča Tomšičeva Lendava
 • Asfaltiranje odseka pešpoti studenec proti stolpu Vinarium
 • Opremljenost sakralnega objekta cerkve (Hotiza)
 • Gretje vaškega doma v Čentibi
 • Šotor za manjše prireditve (Mostje)
 • Ureditev parkirišča ob otroškem igrišču (Trimlini)
 • Sanacija fasade, barvanje napušča stavbe in barvanje kletnih prostorov vaškega doma v Dolgi vasi
 • Hiška v obliki čebeljega panja – Izobraževalna in informacijska točka (Kapca)
 • Fitnes naprave na prostem v parku Kopica v Gaberju

Ker skupna vrednost izbranih predlogov za leto 2025 ni presegla zneska 50.000 evrov, za leto 2025 ne bo izvedeno glasovanje. Zato se izbrani projekti za leto 2025 neposredno uvrstijo v proračun za leto 2025 in sicer:

 • Opremljanje prostora za potrebe Društva mladih (Hotiza)
 • Otroška igrala pri Vaško – Gasilskem domu v Gornjem Lakošu
 • Generalni servis in posodobitev kuhinje Vaškega doma v Dolgi vasi
 • Park ob Vaškem domu (Kapca)

Glasovanje poteka še do 8.1.2024 do polnoči. Svoje glasove lahko oddate na naslednji način:

 1. Glasovanje preko spleta https://www.1ka.si/a/09e9a4f9
 2. Fizično glasovanje