Ostalo

Participativni proračun MO Murska Sobota: V proračun bo uvrščenih šest projektov

Iz murskosoboške občine sporočajo, da je na poziv k oddaji predlogov projektov participativnega proračuna za leto 2023 prispelo trinajst predlogov, od katerih jih bodo v proračun uvrstili šest. Participativni proračun je mehanizem, kjer občani neposredno odločajo o porabi dela proračunskih sredstev in sami določijo, katere investicije so pomembne za celotno skupnost.
“Tudi letos vas pozivamo, da sami predlagate projekte, ki bodo izboljšali kakovost življenja v naši občini. Posredujte nam predloge projektov, za katere bi želeli, da jih uresničimo. Veselimo se izvirnih idej za naše skupno dobro,” so že lani zapisali na spletni strani MO Murska Sobota. V proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2023 je za participativni proračun namenjenih 100.000 evrov.

Na poziv k oddaji predlogov projektov participativnega proračun za leto 2023 je prispelo trinajst predlogov. Ker je skupna vrednost uvrščenih predlogov presegala vrednost dodeljenih sredstev za participativni proračun, so letos občanke in občani sami, z glasovanjem odločili, kateri projekti bodo uvrščeni v proračun za leto 2023 in nato tudi uresničeni. Elektronsko glasovanje na spletni strani oz. osebno glasovanje na sedežu mestne uprave v Murski Soboti je potekalo v času od 3. do vključno 15. januarja 2023.

Glasoval je lahko vsak občan Mestne občine Murska Sobota, ki je na dan glasovanja dopolnil vsaj 16 let. Vsak občan je lahko glasoval le enkrat, ob glasovanju pa je lahko oddal svoj glas za največ tri projektne predloge. Po končanem glasovanju so največ glasov prejeli naslednji projekti, ki bodo uvrščeni v proračun Mestne občine Murska Sobota v letu 2023:

S participativni proračunom občina določen delež denarja iz občinskega proračuna nameni izvedbi projektov po izboru občanov. Občina tako zagotavlja  vključenost oziroma participacijo občanov pri načrtovanju porabe proračunskega denarja. O občinskem denarju tako ne odloča le politika, temveč so v razporejanje občinskega denarja aktivno vključeni občani, ki lahko neposredno odločajo o izvedbi za njih pomembnih projektov. “Občina lahko v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanja z občani najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem,” so sporočili.