Sveže

Pametni števci električne energije: Elektro Maribor zamenjal praktično vse števce na svojem oskrbnem območju

V družbi Elektro Maribor so v letu 2022 na svojem oskrbnem območju uspešno zaključili prvi investicijski cikel izgradnje naprednega merilnega sistema in s tem skrajni zakonski rok zamenjave vseh klasičnih elektromehanskih števcev z novimi naprednimi prehiteli za kar štiri leta.
Sistem naprednega merjenja je osnovni gradnik pametnih omrežij. Je sistem, ki ga sestavljajo sistemski števci, pripadajoča informacijsko komunikacijska infrastruktura in IT sistemi, ki omogoča merjenje, daljinsko odčitavanje in upravljanje podatkov o rabi električne energije, drugih energentov in pitne vode za namene obračunavanja, spremljanja kakovosti oskrbe ter obratovanja in načrtovanja  distribucijskega omrežja. Pri tem je poudarek na zagotavljanju dovolj pogoste informacije o rabi, obračunavanju po dejanski porabi, uporabi naprednih tarifnih sistemov, izvajanju ukrepov upravljanja s porabo ter razvoju in izvajanju novih storitev.

Po podatkih Elektra Maribor je bilo v sistem naprednega merjenja do konca septembra lani na njihovem oskrbnem območju vključenih že 99,9 odstotka vseh merilnih mest. Ostala so le še merilna mesta, na katerih napredni števci zaradi prevezave nizkonapetostnega omrežja iz ene na drugo transformatorsko postajo več niso komunikacijsko skladni z vzpostavljenim sistemom daljinskega merjenja ter merilna mesta, kjer vnosa motečih signalov v nizkonapetostno omrežje ni moč učinkovito in stroškovno vzdržno odpraviti, zato bo potrebna zamenjava nekaterih vgrajenih števcev s števci z radijsko komunikacijo.

“Izgradnja sistema naprednega merjenja je za elektrodistribucijska podjetja, kakor tudi za uporabnike distribucijskega omrežja električne energije in širšo družbeno okolje, izjemnega pomena. Uvedba naprednega merjenja prinaša mnogo koristi, med njimi so: bolj kakovostni podatki zaradi daljinskega odčitavanja, možnost merjenja več tarif ter izvajanje ukrepov prilagajanja odjema in upravljanja s porabo, možnost daljinskega odklopa in omejevanja moči (v primeru izklopa zaradi prekoračitve naročene moči si odjemalec lahko sam zagotovi ponovno napajanje z vklopom odklopnika), hitrejše odkrivanje napak in s tem zmanjšanje izgub v omrežju, možnost povezave z merjenjem porabe ostalih energentov. Za odjemalca pa je pomembno še, da prejema račune po dejanski porabi, od prvega do zadnjega dne v mesecu,” so sporočili.

Družba Elektro Maribor d.d. je iz naslova izvajanja evropske kohezijske politike na osnovi uspešne vloge, prejela nepovratna sredstva v skupni višini 3.692.583 evrov, ki so namenjena sofinanciranju projekta. Skupaj je bilo nameščenih 88.295 pametnih števcev, celotna vrednost investicije pa znaša 19.397.363 evrov, pri čemer Elektro Maribor prispeva 15.704.780 evrov.