Ostalo

Otvoritev prenovljenega mostu do broda na Muri pri Krogu

Minulo soboto dopoldan je na mostu do broda na Muri pri Krogu potekala slavnostna otvoritev prenovljenega mostu na cesti do broda.
Z otvoritvijo v okviru praznovanja občinskega praznika občine Murska Sobota, ki je 17. julija, je bil namenu predan še drugi obnovljen most na pomembni vstopni poti do območja Mure. Most je bil obnovljen v okviru projekta GO IN NATURE, ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska v obdobju 2014 – 2020.

Most na poti do območja kroškega broda pri Muri predstavlja pomembno pridobitev za varen dostop do Mure na območju Kroga, ki je hkrati ena ključnih vstopnih točk v območje Nature 2000 in Biosfernega območja ob Muri, ki je predlagan za umestitev na UNESCo-v seznam v okviru programa Človek in biosfera. Na območju Kroga ob brodu tako nastaja ena glavnih interpretacijskih točk za naravno območje reke Mure, ki je pomembna naravna vrednota v širšem evropskem prostoru. Reka Mura je namreč tudi del t.i. Evropske Amazonke, ki zajema porečja Mure, Drave in Donave. Raztezajoč se preko Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Srbije, rečna pokrajina spodnjih tokov rek Mure, Drave in Donave oblikuje 700 kilometrov dolg zeleni pas, ki povezuje skoraj 1 milijon hektarjev dragocenih naravnih in kulturnih krajin.

Cilj projekta GO IN NATURE je vzpostaviti čezmejno mrežo ponudnikov trajnostne infrastrukture in programov za doživljanje naravnega okolja na trajnostni način v zavarovanih območjih narave v čezmejnem območju. V okviru projekta bo Mestna občina Murska Sobota s pomočjo evropskih sredstev iz programa Interreg uredila vstopno točko ob gramoznici v Krogu, interpretacijsko doživljajsko točko ob Muri pri brodu ter poti do in ob Muri. S tem bo omogočila naravi prijazno doživljanje sveta ob Muri za obiskovalce.

Ob tej priložnosti sta zbrane nagovorla predsednica Krajevne skupnosti Krog Erika Vogrinčič Barbarič in župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek, ki je povedal, da je zelo vesel, da je bil most obnovljen v tako kratkem času in se veseli, da bo ta čudoviti kotiček narave tako še bolj privlačen in dostopen za obiskovalce. Vrednost investicije je bila 65.000 EUR.