Ostalo

Opravljena je bila slovesna predaja eksekvature novi generalni konzulki Republike Slovenije v Monoštru

Na Ministrstvu za zunanje zadeve in trgovino Madžarske je 13. septembra 2023 potekala slovesna predaja eksekvature novi generalni konzulki Republike Slovenije v Monoštru Dubravki Šekoranja.
Eksekvaturo je predala državna podsekretarka, generalna direktorica za razvoj evropskih odnosov na Ministrstvu za zunanje zadeve in trgovino Madžarske Krisztina Varju, ki je v nagovoru poudarila pomen prijateljskih in dobrososedskih odnosov ter vsestranskega sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko. Izpostavila je pomen delovanja Generalnega konzulata Republike Slovenije v Monoštru in pozornosti, ki se namenja položaju slovenske narodnosti v Porabju in madžarske narodnosti v Pomurju.

Generalna konzulka Šekoranja se je zahvalila za eksekvaturo in izpostavila pomen slovenske in madžarske narodnosti, ki prispevata k povezanosti med sosednjima državama. Zavzela se je za nadaljnjo krepitev dobrososedskih odnosov in sodelovanja, tudi na območju delovanja Generalnega konzulata Republike Slovenije v Monoštru, ki obsega dve obmejni madžarski županiji – Železno županijo in županijo Zala. Med prioritetami svojega delovanja je izpostavila podporo slovenski narodni skupnosti v Porabju in nadaljnje poglabljanje čezmejnega sodelovanja.

Dubravka Šekoranja zamenjala Metko Lanjšček

Nova slovenska generalna konzulka Dubravka Šekoranja in njen soprog Pavel Toplak sta 28. avgusta prispela v Monošter in se takoj vključila v živahno dogajanje v Porabju. Generalna konzulka Šekoranja prihaja iz Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije, kjer je nazadnje vodila Sektor za evropske države. V času svoje poklicne poti je med letoma 2010 in 2014 že službovala na Madžarskem kot namestnica veleposlanice na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Budimpešti. Tamkajšnjo obmejno regijo dobro pozna in se veseli srečanj in sodelovanja z vsemi v slovenskem Porabju kot tudi v županijah Vas in Zala, so zapisali.

Metko Lanjšček je svoj štiriletni mandat zaključila konec julija in se zahvalila porabski slovenski skupnosti in njenim predstavnikom, s katerimi so skupaj delali za prihodnost Porabja, za ohranjanje jezika, kulture in narodne identitete porabskih Slovencev. Izpostavila je delo z mladimi in številne skupne programe, v katerih so spoznavali Slovenijo in slovenstvo. Mlade je spodbudila, naj delajo za skupnost in jo vodijo v prihodnost. Župan Monoštra Gábor Huszár je generalni konzulki v znak priznanja in spoštovanja njenega dela v imenu občine izročil častno zahvalno listino.