Ostalo

Opravili sejo sveta KKC, direktor zavoda se je vnovič ni udeležil. Bo to ogrozilo financiranje zavoda?

Svet zavoda knjižnica-kulturni center Lendava (KKC) se je včeraj sestal na redni seji, katera se je tudi tokrat odvila v prostorih Krone, na Glavni ulici 20. Tudi tokrat se seje sveta zavoda ni udeležil direktor, dr. Albert Halász, kar bi lahko ogrozilo financiranje zavoda. Po naših neuradnih informacijah je Občina Lendava zaprosila Ministrstvo za javno upravo (MJU) za mnenje, ali je trenutni svet zavoda legitimen, odgovor pa bi naj bil pritrdilen.
Svet zavoda KKC se je včeraj sestal na svoji naslednji redni seji, tudi tokrat v prostorih Krone, na Glavni ulici 20. Dnevni red je obsegal 7 točk, od katerih se zaradi vnovične odsotnosti direktorja zavoda dr. Alberta Halásza tri točke, točka 4 (Letno poročilo KKC za leto 2020), točka 5 (Predlog finančnega načrta in programa dela KKC za leto 2021) in točka 6 (Predlog kadrovskega načrta KKC za leto 2021) niso obravnavale, saj pogojev za to torej ni bilo.

Izplačila dodatkov za rizično delo še kar niso bila izvedena

Zadeva okrog izplačila dodatkov za delo v rizičnih razmerah zaposlenim na KKC Lendava še vedno stoji. Svet zavoda je, spomnimo, na prejšnjem zasedanju sprejel sklep, da se vodstvu KKC Lendava naloži izračun možnih izplačil dodatkov za delo v rizičnih pogojih (Covid-19) in da se ga v roku petih dni posreduje na Občino Lendava. To se do danes ni zgodilo. Lendavski KKC je po rešitvi situacije v splošni knjižnici v Celju sedaj edini zavod v Sloveniji, ki svojim zaposlenim tega ni izplačal, pa čeprav to ne bi obremenilo proračuna zavoda. Sindikat se bo, kot je dejal prisoten predstavnik zaposlenih v sindikatu Gordan Gerebic, najverjetneje primoran obrniti na sodišče. Kot je še dejal, o prijavi na inšpekcijo niso razmišljali, saj ta “po navadi denar odnese, česar si pa ne želimo.”

Težava zaradi neobravnavanja predvsem točke 5. (Predlog finančnega načrta in programa dela KKC za leto 2021) bi lahko bila precejšnja. V kolikor omenjeni dokument ni potrjen s strani sveta zavoda, je edina možnost financiranje zavoda po dvanajstinah, kar pa ni rešitev. Dokumenti iz točk dnevnega reda 4, 5 in 6 so tako še naprej neveljavni. Kot je še bilo moč slišati s strani prisotnih članov sveta zavoda, bo posledice in odgovornost primoran nositi direktor in tudi, da bodo na prihodnji seji obravnavali odnos direktorja do sveta zavoda. Kot je dejal predsednik Robert Požonec, se je ta v minulih dneh neformalno sestal z direktorjem Halászom in upal je, da bo direktor tokrat prisoten. Ustanovitelj in predsednik sveta KKC Lendava bosta direktorja Halásza tako poklicala na sestanek, a bo ta poziv hkrati zadnji poziv, so še dejali na včerajšnjem zasedanju.

Direktor Halász s pismom predsedniku sindikata Gerebicu

“Prejšnji teden smo trije zaposleni s strani direktorja prejeli pismo, v katerem smo bili pozvani, da na današnjo sejo gremo na lastno odgovornost in da bi to lahko imelo posledice glede naše zaposlitve. Seveda sam sem nemudoma reagiral, vsebino pisanja poslal krovni organizaciji v Ljubljano in prejel pravno mnenje še isti dan, v katerem je bilo navedeno, da razloga za kakršno koli kaznovanje, ni. To pravno mnenje naše krovne organizacije sem za tem predstavil tudi direktorju, ki je zatrdil, da pismo ni imelo nobene grozilne vrednosti oz. da to ni bila grožnja, temveč, da je šlo za neke vrste dobronamerno opozorilo, da mogoče v bodoče ne bi imeli kakih težav glede izrečenih besed na današnji seji. Sam sem mu lepo razložil, da sam zastopam sindikalne zahteve, torej kar se tiče sindikata samega in da se v delovanje sveta zavoda ne vmešavam. Ta spor sva za tem zgladila in dejal je, da v kolikor smo to sprejeli kot grožnjo, da se opravičuje, da to ni grožnja temveč drugovrstno pismo. Krovni sindikat sem o vsebini pogovora obvestil, z vsebino so bili zadovoljni in zaenkrat je ta zadeva urejena. V nadaljnje pa takšnega načina komuniciranja sindikat ne bo sprejemal in bo takoj reagiral,” je dejal Gerebic. V pismu je med drugim pravna služba krovne sindikalne organizacije GLOSA, v zvezi z omenjenim pisanjem direktorja Halásza uporabila besedo šikaniranje, člani sveta zavoda pa so med drugim po slišanem omenjali mobing.