Ostalo

Opozorili na dosledno poslovanje v jezikih narodnih skupnosti

Poslanska skupina madžarske in italijanske narodne skupnosti je v teh dneh na predsednika vlade Marjana Šarca naslovila poziv k doslednemu spoštovanju poslovanja v jezikih narodnih skupnosti. Predstavniki omenjenih narodnih skupnosti namreč menijo, da se le-to ne izvaja tako, kot bi se moralo.
“Pri varuhu v preverjanjih upoštevanja predpisov na področju dvojezičnosti niso ugotovili nepravilnosti pri delu policije, upravnih enot in sodišč,” je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer povedala na lanski oktobrski seji komisije za narodni skupnosti. Ta se je seznanila tudi z uresničevanjem vladnih ukrepov na področju dvojezičnosti.

“V poslanski skupini italijanske in madžarske narodne skupnosti smo na predsednika Vlade Republike Slovenije,g. Marjana Šarca, pred kratkim naslovili poziv k doslednemu poslovanju v jezikih narodnih skupnosti. V pozivu smo opozorili na nekatere nedoslednosti in težave v praksi, še posebej na obrazce, ki niso zagotovljeni v jezikih narodnih skupnosti, na davčni portal eDavki, ki ni dosegljiv v italijanskem in madžarskem jeziku,” je zapisal Ferenc Horváth, narodnostni poslanec ter predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti.

“Omenili smo tudi problematiko znanja italijanskega in madžarskega jezika pri javnih uslužbencih. Minister za javno upravo, g. Rudi Medved je kot odgovor na naš poziv naslovil pismo vsem ministrstvom, v katerem predlaga, da ministrstva v okviru svojih pristojnosti zagotovijo dosledno spoštovanje določb Ustave Republike Slovenije in zakonskih določb, ki urejajo poslovanje v jezikih narodnih skupnosti,” je še zapisal Horváth.

Komisija nepravilnosti pri ulužbencih ni zasledila, a zavzame stališče, da to ne pomeni, da se ne dogajajo

Komisija za narodni skupnosti je lanskega oktobra obravnavala seznanila s poročilom varuha za leto 2017, leto v delu, ki se nanaša na položaj avtohtonih narodnih skupnosti. Nussdorferjeva je med drugim pojasnila, da so poleg obravnave nekaterih konkretnih pobud, vezanih na to področje, predstavniki varuha v letu 2017 v Kopru in Lendavi preverjali tudi delo nekaterih institucij v smislu upoštevanja predpisov o dvojezičnosti. Pojasnila je, da nepravilnosti pri delu policije, upravnih enot in sodišč niso zasledili, kar pa seveda ne pomeni, da se te ne dogajajo.

Judit Vida Törnar iz Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava je lani opozorila na razkorak med formalnimi predpisi in uporabo dvojezičnosti v praksi. V skupnosti so se poleg tega že soočili tudi s primeri sovražnega govora, je opozorila. Vida-Törnarjeva je ob tem dodala, da predstojniki pristojnih uradov ne poskrbijo vedno, da bi se tam zaposlile osebe, ki bi obvladale oba jezika.