Ostalo

Olgi Požgai Horvat se izteka mandat, razpis zaključen

Na podlagi 16. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Lendava je dvanajstčlanski svet zavoda pred dnevi razpisal delovno mesto direktorja, ta pa se je zaključil minuli petek. Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
Svet javnega zavoda ZD Lendava, ki ima dvanajst članov, je pred dnevi razpisal delovno mesto direktorja omenjenega zdravstvenega zavoda. Na razpis za mesto direktorja je, kot tudi na razpisu leta 2017, priromala le ena vloga, ki je po besedah predsednice sveta zavoda Darinke Štefko ustrezala vsem razpisnim pogojem, ki so poleg splošnih zakonskih bili še:

  • Univerzitetna izobrazba medicinske, ekonomske ali pravne smeri
  • Najmanj 5 let delovnih izkušenj

Kandidat je moral ob prijavi predložiti vizijo razvoja Zdravstvenega doma Lendava za razpisano mandatno obdobje. Mandat direktorja traja štiri leta.

Dozdajšnji direktorici Olgi Požgai Horvat se trenutni mandat izteče meseca aprila, javni zavod pa seveda potrebuje novega direktorja. Po potrditvi kandidata s strani sveta javnega zavoda, dokumentacija roma še k občinam ustanoviteljicam. To so Občine Lendava, Dobrovnik, Kobilje, Turnišče, Črenšovci, Odranci in Velika Polana. Zakaj? Soglasje namreč morajo podati še občinski sveti omenjenih Občin, pri čemer pa zapletov ni pričakovati.

Na naše vprašanje Požgai Horvatova, ali je oddala prijavo, (zaenkrat) ni želela odgovoriti.

Skupaj z zasebniki s koncesijo ZD Lendava zagotavlja zdravstveno varstvo za približno 22.448 prebivalcev (podatek za leto 2018) z območja sedmih občin. Območje se razprostira na 256 km2 površine.