Sveže

Olga Požgai Horvat, kot kaže, ostaja na čelu Zdravstvenega doma Lendava

Svet javnega zavoda ZD Lendava, ki ima dvanajst članov, je soglasno podprl kandidaturo Olge Požgai Horvat, za nov štiriletni mandat direktorice zdravstvenega doma. Na razpis za mesto direktorja je prispela le ena vloga.
Svet javnega zavoda ZD Lendava, ki ima dvanajst članov, je soglasno podprl kandidaturo Olge Požgai Horvat za nov štiriletni mandat direktorice zdravstvenega doma Lendava. Slednji se namreč meseca aprila izteče štiriletni mandat, javni zavod pa seveda potrebuje novega direktorja. Razpis je zahteval, da ima prijavljeni kandidat univerzitetno izobrazbo medicinske, ekonomske ali pravne smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj. Kandidat je moral ob prijavi predložiti vizijo razvoja Zdravstvenega doma Lendava za razpisano mandatno obdobje. Mandat direktorja traja štiri leta. Požgai Horvatova je sicer bila edina prijavljena na razpis.

Potrditev sveta javnega zavoda, pa bo sedaj romala še k občinam ustanoviteljicam, to so občine Lendava, Dobrovnik, Kobilje, Turnišče, Črenšovci, Odranci in Velika Polana. Zakaj? Soglasje namreč morajo podati še občinski sveti omenjenih občin, pri čemer pa zapletov ni pričakovati. Skupaj z zasebniki s koncesijo ZD Lendava zagotavlja zdravstveno varstvo za približno 22.448 prebivalcev (podatek za leto 2018) z območja sedmih občin. Območje se razprostira na 256 km2 površine.

Uspešno v letu 2020

Razlika med prihodki in odhodki ZD Lendava, brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb za leto 2020, izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 72.835,59 EUR. Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2020 obračunan v znesku 1.607,00 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka za leto 2020 71.228,59 EUR. Zdravstveni dom Lendava na dan 31.12.2020 izkazuje kumulativni presežek prihodkov nad odhodki v višini 31.924,96 EUR. Zdravstveni dom Lendava se v letu 2020 ni zadolževal ali odplačeval dolge. Stanje na TRR pa
se je povečalo za 319.161,90 EUR. 

Olga Požgai Horvat si je znanje medicine kot študentka nabirala v madžarskem Szegedu in Pecsu. Po študiju je dve leti delala v splošni medicini, ki ji je sledila specializacija šolske medicine v Ljubljani. Nato je 16 let namenila delu v Zdravstvenem domu (ZD) Lendava, od katerih je štiri leta opravljala funkcijo strokovne direktorice in ob delu doštudirala tudi menedžment v zdravstvu. Za 11 let se je preselila na ZZZS, kjer je delovala na oddelku zdravniške komisije, od leta 2009 pa jo znova lahko najdemo v ZD Lendava, kjer ji pripada direktorski stolček.