Ostalo

Okrožni državni tožilec zavrgel kazensko ovadbo proti županu Občine Lendava

Konec avgusta je bila na Policijski postaji Lendava vložena kazenska ovadba zoper župana Občine Lendava, Janeza Magyarja. Borut Horvat, okrožni državni tožilec je v novembru 2021 kazensko ovadbo zoper župana zavrgel, s čimer se je postopek zoper slednjega torej ustavil. Razlog? Vnovič svet javnega zavoda Knjižnica kulturni center (KKC) Lendava.
Direktor javnega zavoda KKC dr. Albert Halász je že 3.3.2021 zaradi suma storitve štirih kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic podal kazensko ovadbo s predlogom za pregon zoper osumljenega Janeza Magyarja, župana Občine Lendava, in več dopolnitev, po čemer je policija izvedla preiskavo in na Knjižnico – Kulturni center Lendava z dne 26.8.2021 poslala obvestilo o zaključku policijske preiskave in, da so na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti podali kazensko ovadbo v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic.

Borut Horvat, Okrožni državni tožilec je v novembru župana na njegov domači naslov obvestil, da je zavrgel kazensko ovadbo PP Lendava z dne 26.8.2021 vloženo zoper Janeza Magyarja zaradi suma, da je storil kazniva dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po prvem odstavku 275. člena Kazenskega zakonika. Ta veleva: “Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki izrabi svoj položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti in s tem sebi ali komu drugemu pridobi kakšno nepremoženjsko korist ali komu prizadene škodo, se kaznuje z zaporom do dveh let.”

“Kazenska ovadba se je nanašala na po njegovem nezakonito razrešitev takratne predsednice sveta javnega zavoda KKC, Silvije Hajdinjak Prendl. Bil sem zaslišan, bili sta zaslišani tudi dve moji priči. Sedaj se je, z zavrženjem omenjene kazenske ovadbe izkazalo, da je, kot kaže, postopek in razrešitev že leta 2019 bil pravilen in od tistega časa torej bivša predsednica ni smela biti ne članica in ne predsednica sveta javnega zavoda KKC. V tej zvezi moram še povedati, da je nekdanja predsednica sveta KKC Silvija Hajdinjak Prendl v prostorih Občine Lendava takrat sama izjavila, da več ne želi biti predsednica sveta tega zavoda, kar so potrdile tudi priče. Na to odločitev se bivša predsednica takrat ni pritožila, podala se tudi ni na sodišče, sedaj, ko je pa že minilo toliko časa, so se me spomnili kazensko ovaditi. Sprašujem se torej, zakaj ni upoštevala sklepa o razrešitvi? Kot zaposlena v javnem šolstvu bi morala upoštevati zakonite sklepe ustanovitelja. Še enkrat se vprašam, zakaj se takrat ni pritožila? A mislite, da je pravilno, da se kljubuje sklepom ustanovitelja?” je za naš spletni portal včeraj dejal župan Občine Lendava, Janez Magyar.

Silvija Hajdinjak Prendl in dr. Albert Halász na naša vprašanja ne želita odgovarjati

Ker pa ima vsaka knjiga dve plati, smo novinarska vprašanja poslali tudi Silviji Hajdinjak Prendl, nekdanji predsednici sveta zavoda KKC in dr. Albertu Halászu, direktorju zavoda KKC. “Ker vaša vprašanja ne temeljijo na objektivni resnici in so v delu celo sugestivno postavljena, se bom vzdržala odgovorov na vsa vaša zastavljena vprašanja,” je zapisala Hajdinjak Prendlova. Dr. Alber Halász pa je zapisal, da “nikakor ne moremo govoriti o duhu korektnega poročanja vašega medija. Vaša postavljena spodnja vprašanja so večinoma namigovanja, v njih ni zaslediti širšega konteksta o dejstvih, zato na njih ne podajam odgovore.”

Ob tem je potrebno povedati, da naš spletni medij nikoli ni poročal tako, kot bi to želeli posamezniki, temveč smo venomer za mnenja povprašali vse sodelujoče stranke in to takrat, ko nam je to dovoljevala/omogočala novinarska etika. Bojimo se, da je za določene posameznike korektno in objektivno poročanje zgolj tisto, kar sami menijo da je prav, a je vendar po vseh obtožbah in tudi (neuspešnih) tožbah zoper naš spletni medij jasno, da so vprašanja brez odgovorov tista, ki odgovarjajo sama.