Sveže

Odziv občinske uprave Občine Lendava: “Naklepno blatenje dela občinske uprave po družabnih omrežjih je skrajno neumestno in nedostojno”

Vezano na članek Občinski svetnik Dejan Süč se sprašuje: “Kje je skritih 74.370 evrov davkoplačevalskega denarja?” je občinska uprava Občine Lendava na pisanje občinskega svetnika Dejana Süča na socialnih omrežjih objavila svoj odziv, v katerem Süču uvodoma očita, da gre za naklepno blatenje dela občinske uprave, da je to skrajno neumestno in nedostojno ter da gre za kršenje poslovnika občinskega sveta ter kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni.
Odziv objavljamo v celoti:

“Spoštovane svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Lendava,

v izogib provokacijam in naklepnemu širjenju napačnih interpretacij v javnosti, vezanih na Poročilo o izvajanju projekta Lendava EPK 2025, ki so kljub jasni dikciji in zavezi izrečeni na seji občinskega sveta, dne 7. 10. 2020, da se bodo odgovori na določena vprašanja občinskih svetnikov pripravili pisno, je to s strani občinskega svetnika grobo kršeno z načrtnimi krivimi insinuacijami po družabnih omrežjih, še preden so podane zaprošene razlage.

Občinska uprava opravlja svoje obveznosti in delo z maksimalno zavzetostjo in odgovornostjo, zato je naklepno blatenje dela občinske uprave po družabnih omrežjih skrajno neumestno in nedostojno, obenem pa kot že rečeno v grobem nasprotju s Poslovnikom občinskega sveta Občine Lendava in Kodeksom ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni.

V dosedanji praksi so se odgovori na postavljena vprašanja na seji občinskega sveta praviloma podali do naslednje seje, kljub temu pa v zadevi poročila EPK 2025 dajemo predčasno pojasnilo:

Na 14. seji občinskega sveta Občine Lendava, dne 7. 10. 2020 je bilo predstavljeno gradivo, v katerem smo navedli neposredne stroške vezane na projekt oziroma na prijavo Lendave za naziv Evropske prestolnice kulture 2025, kot ste to svetniki Občine Lendava, na 12. seji občinskega sveta dne 7. 5. 2020 tudi predlagali. Neposrednih stroškov vezanih na pripravo gradiva za prijavo v obdobju 2019-2020, je bilo 58.304 EUR, kot je navedeno v poročilu!

Posredni stroški, ki predstavljajo razliko do zneska realizacije na proračunski postavki za EPK, torej do 85.000 EUR, pa se nanašajo na programske vsebine vezane na uresničevanje Lokalnega programa za kulturo Lendava 2017-2025 z namenom spodbujati dodatne kakovostne in raznolike vsebine oziroma dejavnosti na vseh področjih kulturnega, intelektualnega in družbenega življenja, ki vplivajo na kakovost življenja celotne skupnosti in ki so tudi temeljni pogoj, ki ga evropska komisija ocenjuje pri mestih kandidatih.

Tako so se zvrstile prireditve, kot so:

– za dvig zavedanja o dediščini Judov v Lendavi je potekala postavitev tlakovcev spomina trem lendavskim judovskim družinam,

– organizirana je bila konferenca Forum Lendava – Europa Futura ter izdana publikacija,

– prav tako je bil izveden obogaten program v okviru Adventa v Lendavi ter

– številni dodatni programi za otroke in mladino:

– mestno drsališče,

– jaslice na več lokacijah,

– Hiška želja ipd.

Kot je to razvidno iz poročila Projekta Lendava EPK 2025, je bilo stroškov povezanih s samim projektom v letih 2016-2018 več kot 200.000 EUR, vse ostale aktivnosti in dogodki ter z njimi povezani stroški, ki so bili povezani z EPK le posredno in zato niso bili vključeni v omenjeno poročilo obravnavano na seji 7. 10. 2020, (veseli december, projekti za mlade, razpisi, Poleti v Lendavo ipd.), prav tako niso bili vključeni v poročilu za obdobje 2016-2018, saj so bili kriti iz postavk za kulturo, turizem in mladino. V kolikor pa boste svetnice in svetniki želeli, pa se lahko pripravi tudi seštevek vseh navedenih stroškov v letih 2016-2018.

Ni pa odveč še enkrat poudariti sledeče. Kot rezultat vloženega dela in finančnih sredstev v letih 2019-2020 je nastal konkreten, vizualno in vsebinsko dorečen dokument v slovenski in angleški različici, katalog prilog na 700 straneh, izveden je bil zagovor pred evropsko komisijo in pred njim še intenzivne priprave, kar je bistvena in ključna razlika od rezultatov vloženih sredstev in dela med leti 2016 in 2018.

Lepo pozdravljeni!

Občinska uprava”