Sveže

Odziv Antona Balažka: “Politično obračunavanje in zavajanje javnosti se nadaljuje”

Mag. Anton Balažek se je včeraj odzval na članek, v katerem smo razkrili ugotovitve nadzornega odbora Občine Lendava glede nakupa prostorov Krone. Ta je uvodoma očitke, da je bil nakup Krone netransparenten ali škodljiv zavrnil in zapisal še, da so trditve nadzornega odbora v dokumentu neutemeljene.
Odziv objavljamo v celoti:

“Odločno zavračam vsa namigovanja in trditve, da je bil nakup prostorov v mestni hiši v Lendavi  netransparenten ali škodljiv. Takšne trditve so povsem neutemeljene in zlonamerne. Obravnavani nakup  prostorov (lokal Krona) v mestni hiši v Lendavi, ki je bil  izveden v letu 2018, je bil realiziran v skladu z občinskim proračunom za leto 2018 in v skladu z Načrtom razvojnih programov občine.  Pogodba je bila sklenjena na podlagi sklepa občinskega sveta in po ceni, ki je bila nižja od vrednosti, ki jo je določil uradni cenilec. Predpostavka, da bi občina pri nakupu morala špekulirati (čakati na dražbo, se pogajati z upniki), je povsem zgrešena in  je v nasprotju z osnovnim poslanstvom občine.

Zatrjevanje, da bi se o prodaji nepremičnine občina morala pogajati z upniki, nima ne pravne in tudi ne dejanske podlage, saj upnik ni lastnik nepremičnine, prodajno pogodbo pa je mogoče skleniti le z dejanskim lastnikom nepremičnine. Ker je šlo za javni interes občine, saj je nepremičnina v mestni hiši, je potrebno zavrniti tudi popolnoma pravno zgrešene navedbe o tem, da bi bilo potrebno čakati na dražbo, se pogajati z upniki itd. Sploh ni gotovo, da bi do dražbe prišlo, niti ni bila določena izklicna cena, kaj šele da bi bilo znano za kakšen odstotek od izklicne cene bi se nepremičnina sploh prodajala. Poleg tega je dražba namenjena temu, da se za nepremičnino doseže čim višja cena, ki v primeru več dražiteljev lahko doseže bistveno višjo ceno od izklicne in tudi od ocenjene vrednosti.  

Prepričan sem, da je občinska uprava na čelu s takratnim direktorjem strokovno korektno vodila postopke in pogodbo pravilno sklenila z lastnikom nepremičnine. To bi v odzivnem poročilu  takratni izvajalci postopkov (takratni direktor občinske uprave, pravnica) in takratni župan lahko korektno  pojasnili, če bi bili k temu pozvani. Glede na potek dogodkov tega namena s strani avtorjev odzivnega poročila očitno ni bilo, kar bi lahko pomenilo, da se politično obračunavanje in zavajanje javnosti nadaljuje.

Občina Lendava ima danes v lasti prostore, ki imajo zgodovinsko in strateško vrednost. Kupljeni so bili po nižji ceni od realno ocenjene vrednosti in po predpisanih postopkih.  V Načrtu razvojnih programov 2018-2021 je bilo predvideno, da bodo kupljeni prostori (lokal) v mestni hiši, z muzejsko in turistično promocijsko vsebino, pričeli delovati v prvi polovici leta 2019.

mag. Anton Balažek”