Ostalo

Odvil se je drugi sestanek delovne skupine za izgradnjo vzhodne soboške obvoznice

Predvčerajšnjim je v Moravskih Toplicah potekal drugi sestanek delovne skupine za izgradnjo vzhodne soboške obvoznice. Tokrat se je sestanka udeležil tudi minister za naravne vire in prostor Jože Novak, saj je bilo največ pozornosti namenjene gradnji sebeborskega zadrževalnika, ki predstavlja pogoj za izgradnjo soboške obvoznice.
Prisotni, vključno z ministrom, so se strinjali, da sta zadrževalnik, ki bo suhi z elementi mokrega, in soboška vzhodna obvoznica ključna regijska projekta, zato je potrebno pospešiti postopke za njuno izvedbo in zagotoviti financiranje, pri čemer so se vsi akterji zavezali k sodelovanju. Z ministrom smo spregovorili tudi o potrebi po prenovi zakonodaje na področju prostorskega urejanja v luči dolgotrajnega sprejemanja občinskih prostorskih načrtov.

Danes sem imel priložnost neposredno izmenjati mnenja s ključnimi akterji projekta. Dejstvo je, da regija to cesto potrebuje, pri čemer pa moramo upoštevati vse strokovne standarde. Če kdaj, smo se lahko v zadnjem obdobju prepričali, kako pomembno je, da ob večjih projektih upoštevamo pomen protipoplavnih ukrepov,” je dejal minister Novak in izpostavil, da bo ministrstvo za naravne vire in prostor tvorno sodelovalo pri izvedbi projekta.

Sebeborski zadrževalnik je ključen protipoplavni ukrep oziroma pomemben predpogoj za izgradnjo obvoznice. Člani delovne skupine so si enotni, da se uredi suhi zadrževalnik z elementi mokrega. V tej smeri so v zadnjih letih potekale tudi vse aktivnosti. Da je to najboljša rešitev, se je strinjal član občinskega sveta občine Moravske Toplice in član delovne skupine Tomaž Gregorec. “Suhi zadrževalnik z elementi mokrega ni samo najboljša rešitev za občino Moravske Toplice, ampak za projekt kot celoto. V zadnjih mesecih je projekt vzhodne obvozne ceste Murska Sobota dobil nov zagon, zato ne smemo dovoliti, da bi se postopki zavlekli zaradi izdelave načrtov za morebitne nove oblike zadrževalnika. Strošek vsakega dodatnega meseca in leta, ko smo brez obvoznice, je za regijo bistveno višji kot morebiten prihranek pri izbiri cenejše različice zadrževalnika. Cesto potrebujejo ljudje, gospodarski subjekti in turistični delavci,” je izpostavil Gregorec.

Na pomen sebeborskega zadrževalnika je opozoril tudi podžupan Mestne občine Murska Sobota Jure Lang. “Zadrževalnik pred poplavami ne bo ščitil zgolj območja občine Moravske Toplice, temveč tudi obsežno območje Mestne občine Murska Sobota,” je povedal Lang.

Po besedah Tineta Novaka bo delovna skupina nadaljevala z aktivnostmi, ki bodo zagotavljale ustrezno dinamiko procesa. “Odgovorne pozivam, da čim prej dokončajo recenzijo sebeborskega zadrževalnika. To pričakovanje smo na sestanku jasno izpostavili. Prav tako ne smemo zmanjšati tempa pri prizadevanjih za odkupe zemljišč,” je dejal Novak in dodal, da delovna skupina svoje aktivnosti že usmerja tudi v pridobivanje vseh potrebnih soglasij in ostalih nalog, ki jih bo treba opraviti pred vložitvijo gradbenega dovoljenja.

Delovnega srečanja so se med drugim udeležili župan Alojz Glavač, podžupan Sašo Koca in občinski svetnik Tomaž Gregorec ter kolegi iz sosednje Mestne občine Murska Sobota, župan Damjan Anželj, podžupan Jure Lang in mestni svetnik Mitja Horvat, ki je sicer kot direktor BTC City Murska Sobota v delovni skupini predstavnik lokalnega gospodarstva. Pobudnik sestanka je bil ustanovitelj in koordinator delovne skupine Tine Novak, sicer poslanec v Državnem zboru RS.