Ostalo

Odprli opazovalnico za ptice na Soboškem jezeru

Na soboškem jezeru so minuli petek odprli opazovalnico za ptice. Slednja predstavlja enega izmed dosežkov projekta BioDiTOUR. Projekt sloni na iskanju sozvočja med ohranjanjem biotske pestrosti čezmejnega območja, pri čemer valorizacijo biodiverzitete za potrebe razvoja družbe in okolju prijaznega trajnostnega turizma, projektni partnerji dosegajo s snovanjem čezmejnih produktov aktivnega in izobraževalnega turizma. Obiskovalce želijo spodbuditi, da zaidejo z ustaljenih poti in obiščejo novourejene zelene lokacije čezmejne regije. Projekt BioDiTOUR je sofinanciran s strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj, v sklopu Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. RIS Dvorec Rakičan v projektu nastopa kot vodilni partner.
Projekt BioDiTOUR sloni na iskanju sozvočja med ohranjanjem biotske pestrosti in razvoja aktivnega, trajnostnega turizma. Eno največjih groženj biodiverziteti predstavljajo rastlinske tujerodne vrste oz. neofiti, ki si utirajo pot do habitatov in siromašijo biotsko raznovrstnost. S projektom zarisujejo načine njihovega zatiranja, pa tudi ohranjanja habitatov na čezmejni ravni. Valorizacijo biodiverzitete in razvoj okolju prijaznega trajnostnega turizma dosegamo s snovanjem čezmejnih produktov aktivnega in izobraževalnega turizma.

Z vzpostavitvijo t.i. BioDiTOUR točk usmerjajo pogled obiskovalcev proti naravnim zakladnicam in ga poučijo o nevarnostih tujerodnih invazivk, hkrati pa omogočajo razvoj turističnih produktov. Valorizacijo biodiverzitete in razvoj okolju prijaznega trajnostnega turizma partnerji dosegajo s snovanjem čezmejnih produktov aktivnega in izobraževalnega turizma. Projektni pristop je inovativen prav v naravnanosti občinstvu, najsi bo to lokalna skupnost ali turistični obiskovalci, poudarek je na informiranju in ozaveščanju. Inovativne projektne dejavnosti, začenši z raziskovalno in obveščevalno vlogo na novo vzpostavljene  nformacijske točke o neofitih v Hiši energije v Deutschlandsbergu, vzpostavitvijo turistično-informativne infrastrukture na ribniku Nymphenweiher, namestitvijo ptičje opazovalnice na Soboškem jezeru, vzpostavitvijo zelene učilnice v naravi v parku dvorca Rakičan in vsebinsko revitalizacijo gramoznice Strnišče v občini Kidričevo ter revitalizacijo biotopov v naravnem parku Raab, kot tudi z oblikovanjem t. im. BioDiTOUR točk, usmerjajo pogled obiskovalca proti naravnim zakladnicam in ga poučijo o nevarnostih tujerodnih invazivk.

Ena izmed tovrstnih točk je tudi opazovalnica za ptice ob Soboškem jezeru. Plavajoča ptičja opazovalnica meri cca. 8m2 in ima obliko pletene košare. Okoli  jeklenega ogrodja je spleteno šibje iz naravnih materialov, na dnu so nameščeni plastični potoni na katerih opazovalnica “plava”. Opazovalnica je premična – ob brežini jezera je pritrjena z brvjo oz. podestom in jermeni. Za namene otvoritve so jo namestili na trenutni lokaciji, jo bodo pa kasneje premestili na drugo lokacijo ob jezeru, kjer je rastlinski in živalski svet bolj pester. Za izgradnjo ogrodja ptičje opazovalnice je odgovorno podjetje Dastroj iz Rakičana, pri čemer je idejno zasnovo pripravili arhitektni Studio Kalamar.

Ročno pleten obod iz šibja je delo pridnih in spretnih rok Kolomana in Franca Gomboca. Brata Gomboc sta s svojo rokodelsko spretnostjo, ptičji opazovalnici pridala prav poseben pečat. Otvoritve opazovalnice za ptice sta se kot govorca udeležila tudi Gregor Domanjko iz Društva za opazovanje
in proučevanje ptic Slovenije ter minister Jevšek, Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Projekt BioDiTOUR je sofinanciran s strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj, v sklopu Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.