Ostalo

Odobren evropski denar za negovalni oddelek soboške bolnišnice

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »COVID19 – Ureditev negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota«. Za projekt, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za zdravje, vreden 8,9 milijona evrov, bo Evropski sklad za regionalni razvoj iz naslova pobude React-EU prispeval 5 milijonov evrov. V letošnjem letu smo v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko za krepitev zdravstvenega sistema iz tega naslova namenili že 71 milijonov evrov.
Na negovalnem oddelku, opremljenem po najsodobnejših standardih, se bo število postelj z 48 povečalo na 72. Z novogradnjo bodo pridobili 1.381 kvadratnih metrov uporabnih površin, skupaj z obnovljenimi prostori jih bo tako 3.400 kvadratnih metrov. Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo je zdaj v 4. nadstropju kirurškega in v 1. nadstropju nekdanjega ginekološkega oddelka, ki pa je zaradi epidemije v celoti namenjen zdravljenju covidnih bolnikov.

Zdajšnji prostori so premajhni in neustrezni, razdeljeni so na dve enoti, organizacija dela je zato težavna, pristop gibalno oviranim otežen, prezračevanje in sanitarije neprimerni. Vse to bo z obnovo odpravljeno, sanitarije bo imel vsaka soba. Negovalni oddelek je namenjen podaljšanemu bolnišničnemu zdravljenju in neakutni oskrbi, ko pacienta iz zdravstvenih ali socialnih razlogov ni mogoče odpustiti v domače okolje ali nego.

Ob boljših razmerah za paciente in zaposlene bodo večje tudi možnosti za uspešno zdravljenje bolnikov ter vzpostavitev ustreznih razmer za paliativno oskrbo. Dela naj bi bila končana do konca prihodnjega leta.