Ostalo

Odmero nadomestila za nezazidano zemljišče bi Občina Lendava morala zaračunavati že v preteklosti, pa ni, sedaj obilo nejevolje

Odmera nadomestil za nezazidana zemljišča že dlje časa razburja Lendavčane, a izjemno malo jih ve, da bi Občina Lendava takšna nadomestila morala zaračunavati že v preteklosti. Pa jih ni. S tem je, predvsem zaradi neureditve stanja prejšnjega vodstva Občine Lendava, slednja po celi črti kršila zakonodajo.
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča bo letos na območju Občine Lendava odmerjeno prvič, o tej temi pa so debatirali tudi na minuli osmi redni seji občinskega sveta Občine Lendava. Po tem, ko so občani prejeli takšne odmere so se seveda nanje pritožili, a je to za veliko večino bilo neuspešno. Med razlogi za pritožbe prevladujejo navedbe, da na teh zemljiščih ni možna gradnja, saj niso opremljena s komunalno  infrastrukturo, da je teren neraven, da gre za plazenje tal, da uporabljajo ta zemljišča v kmetijske namene in na njih ne mislijo oz. ne morejo graditi, ipd. Nekaj krivde je tudi pri občanih samih, ki niso sproti sporočali sprememb, povezanih z zemljišči.

Občina Lendava je s tem, ko že dlje časa ni odmerjala nadomestil za nezazidana stavbna zemljišča, dejansko kršila zakon in to celo do te mere, da je pristojno ministrstvo pozvalo Občino Lendava, naj že enkrat začno delati po črki zakona, torej, da odmerijo nadomestilo tudi za nezazidana stavbna zemljišča. Letos so bile odločbe izdane pozno prav zaradi preverjanja možnih rešitev. “V preteklosti občina nadomestil za nezazidana stavbna zemljišča ni zaračunavala, čeprav je s tem kršila zakon. Zdaj izdane odločbe pa so razkrile neurejen kataster in številna neskladja z dejanskim stanjem glede lastništva parcel in namembnosti zemljišč,” je bilo moč slišati na zasedanju občinskega sveta.

Lendavska Občina edina v Sloveniji, ki temeljnega prostorskega dokumenta (OPN) ni spreminjala že več kot petnajst let, kar je že večkrat poudaril župan Magyar, nova občinska oblast pa se je te težave končno le lotila. Prostorsko urejanje občine je sedaj prednostno delo.