Ostalo

Sprejet novi oz. spremenjeni odlok: dovoljene nekatere športne aktivnosti in vzdrževalna dela zunaj občin

Vlada je na včerajšnji dopisni seji v večernih urah izdala novi oz. spremenjeni Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. Podaljšala je tudi veljavnost vozniških dovoljenj do 17. junija ter podaljšala veljavnost prometnih dovoljenj in prepoved izvajanja tehničnih pregledov.
Vlada je na včearajšnji pozni dopisni seji izdala Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Novi odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini, pa tudi vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih izven občine prebivanja.

Vlada je sprejela tudi spremembe odlokov, s katerimi podaljšuje veljavnost vozniških dovoljenj do 17. junija ter podaljšuje tudi veljavnost prometnih dovoljenj in prepoved izvajanja tehničnih pregledov.

Vlada je sprejela odgovor na pobudo in dopolnitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin ter na predlog za zadržanje njegovega izvrševanja. Vlada meni, da je pobuda očitno neutemeljena, zato Ustavnemu sodišču Republike Slovenije predlaga, da jo zavrne.