Sveže

Odlagališče odpadkov v Dolgi vasi: Občana seznanila inšpekcijo

Na naš elektronski poštni naslov smo včeraj prejeli obvestilo dveh občanov, ki so odlaglališče odpadkov v Dolgi vasi, natančneje material dovožen s tovornjaki na odlagališče, naznanili Inšpektoratu za okolje in prostor.
Prav naš članek z naslovom Zapiranje deponije v Dolgi vasi: Kaj vozijo tovornjaki?ki smo ga objavili šestega novembra, je bil povod, da sta občana, občinski svetnik Ivan Koncut ter predsednik občinskega odbora SD Lendava, Boris Kotnjek, o situaciji na odlagališču odpadkov v Dolgi vasi obvestila pristojni Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

Tako Koncuta, kakor tudi Kotnjeka so zmotili ogromni kupi materiala, kot nam je povedal direktor CEROP-a, Franc Cipot, kompozita (mešanica blata iz čistilnih naprav in pepela), s pomočjo katerega se zapira omenjeno odlagališče. Po objavljenih fotografijah na našem spletnem portalu sta si stanje, kot sta zapisala, ogledala še na lastne oči, saj sta po videnem na spletu postala zaskrbljena.

“Po vizualnem ogledu deponije je razvidno, da ne gre le za mešanico blata in pepela, ampak da odpadki vsebujejo še druge snovi – materiale, ki ne sodijo na običajna komunalna odlagališča. Meniva, da so pojasnila g. Cipota neresnična in zavajajoča. Prepričana sva, da to niso odpadki, ki jih navaja g. Cipot, ampak da, po najinem skromnem poznavanju te materije, gre za rejekte iz papirnic, polimerne odpadke (plastični trakovi, …) in druge trde in vlaknaste odpadke.

Zato upravičeno dvomiva, da takšni odpadki ne morejo biti prekrivni sloj. Še več, meniva da je to okolju škodljivo in da gre za nezakonito odlaganje odpadkov, saj g. Cipot navaja, da gre za kompozitni material (mešanica blata in pepela) ki ga opredeljuje okoljevarstveno dovoljenje. Ker gre za velike količine, že navoženih odpadkov, (po vizualni oceni nekaj sto ton) pričakujeva, da se bodo Vaše službe nemudoma odzvale in po uradni dolžnosti opravile pregled o upravičenosti odlaganja omenjenih odpadkov,” je bilo med drugim zapisano v naznanitvi inšpekcijski službi.

Inšpektorat naznanitev evidentiral. Bo izveden tudi inšpekcijski nadzor?

“Predmet inšpekcijskega postopka je nadzor nad izvajanjem oz. spoštovanjem zakonov in drugih podzakonskih aktov ter predpisov. V inšpekcijskih postopkih gre za varovanje javne koristi, zato velja načelo oficialnosti kar pomeni, da inšpekcijski organ začne postopek po uradni dolžnosti. Prijava vlagatelja se obravnava kot morebitna pobuda za uvedbo inšpekcijskega postopka, ne predstavlja pa takšne vloge, ki bi jo lahko na podlagi določb … / … upoštevali kot zahtevek stranke, na podlagi katere bi se inšpekcijski postopek lahko začel.

V sled navedenega vas obveščamo, da bo inšpektor za okolje in naravo preveril navedbe v prijavi in v primeru, da gre za zadevo iz delovnega področja, ki ga nadzira inšpekcija za okolje in naravo, tudi ukrepal v skladu z zakonskimi določbami in pooblastili, glede na prioritete dela inšpekcije za okolje in naravo ter vrstni red prijav oz. pobud,” so Koncutu in Kotnjeku sporočili iz Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor.