Ostalo

Od včeraj je možno oddati vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022!

Od včeraj, 14. junija, do vključno petka, 24. 9. 2021, lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu 2021/2022 obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Na novo lahko štipendijo pridobijo le dijaki 1. letnikov, ki so prvič vpisani v izobraževalne programe za pridobitev deficitarnega poklica iz nabora deficitarnih poklicev za šolsko leto 2021/2022 in bodo s tem pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije vsako leto januarja, ko se mladi dokončno odločajo o nadaljnji poklicni poti, objavi javni razpis za štipendije za deficitarne poklice, ko je znan nabor le-teh. Tako je v petek, 29. januarja 2021, na svoji spletni strani objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022 v vrednosti 3,5 milijona evrov. Vsakoletni razpis je namenjen spodbujanju k vpisu v izobraževalne programe za deficitarne poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev, in s tem zagotoviti ustrezno število mladih z znanji, potrebnimi za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog.

Vlogo lahko oddate od včeraj

“S štipendijami za deficitarne poklice želimo spodbuditi mlade k vpisu v izobraževalne programe za deficitarne poklice in s tem zagotoviti ustrezno število mladih z znanji, potrebnimi za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog,” so zapisali. Vlogo lahko bodoči dijaki oddajo od ponedeljka, 14.6.2021, do vključno petka, 24.9.2021, priporočeno po pošti ali osebno v vložišču sklada. Seznam nabora poklicev, ki veljajo za deficitarne, se spreminja. Letos tako med poklici ni več izdelovalca/izdelovalke kovinskih konstrukcij, saj se program ne bo izvajal (ne bo vpisa v prvi letnik).

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) izbrani po naslednjih merilih:

  • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole,
  • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

Javni razpis >>