Ostalo

Od polnoči se vozimo še za odtenek dražje

Ob nespremenjenih trošarinah od polnoči najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja do vključno ponedeljka, 22. aprila 2024, znašajo 1,542 evra za liter bencina, 1,542 evra za liter dizelskega goriva in 1,180 evra za liter kurilnega olja.
Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) je od polnoči ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,45824 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,542 evra na liter (pred spremembo 1,519 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 77,10 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po ocenah za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,604 evra na liter.

Liter dizla ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,42538 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju stane 1,542 evra na liter (pred spremembo 1,527 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 77,10 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po ocenah za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,617 evra na liter.

Za liter kurilnega olja je, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,15085 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,180 evra na liter (pred spremembo 1,172 evra na liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.180 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, bi bilo za kurilno olje potrebno odšteti okoli 1,278 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.278 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 98 evrov.

Marže trgovcev so, v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov ter Uredbo o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0783 evra za liter dizelskega goriva in 0,0794 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.