Ostalo

Od njih je odvisna vsaka tretja žlica hrane: Danes obeležujemo šesti svetovni dan čebel

Danes Slovenija in z njo ves svet obeležuje svetovni dan čebel, ki ga je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) razglasila 20. decembra 2017. Glavni namen svetovnega dne čebel je ozaveščanje svetovne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo, v luči prehranske varnosti in globalne odprave lakote ter skrbi za okolje in biotsko raznovrstnost.
Razglasitev svetovnega dne čebel je rezultat dobrega sodelovanja med Čebelarsko zvezo Slovenije kot pobudnico, Republiko Slovenijo in Organizacijo ZN za hrano in kmetijstvo (v angleščini Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO) ter široke evropske in širše mednarodne podpore tako držav kot organizacij, med drugim tudi Apimondie (Mednarodne zveze čebelarskih organizacij).

Sloveniji je vsakoletno obeleževanje svetovnega dne čebel pomembna prioriteta tako doma kot v tujini, kjer si prizadeva za promocijo pomena čebel in divjih opraševalcev, s tem pa poziva k zavedanju in krepitvi aktivnosti za njihovo ohranjanje. “Z obeležitvijo svetovnega dne čebel želimo tudi letos najširšo javnost opozoriti na dejstvo, da so čebele za naše preživetje na tem planetu izredno pomembne, v mnogih državah in regijah so zaradi različnih vzrokov (še posebej pa zaradi podnebnih sprememb) zelo ogrožene,” so sporočili iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Čebele so eden od pomembnih opraševalcev, ki zagotavljajo hrano in prehransko varnost, trajnostno kmetijstvo, biotsko raznovrstnost ter pomembno doprinesejo k blažitvi podnebnih sprememb in ohranjanju okolja. Zaščita čebel in čebelarskega sektorja tako dolgoročno prispeva k zmanjševanju revščine, lakote in ohranjanju zdravega okolja ter biodiverzitete. 

Kot so poudarili na Čebelarski zvezi Slovenije, ki so pobudniki svetovnega dneva čebel, glavni namen tega dne ni le praznovanje, ampak tudi ozaveščanje širše javnosti da so:

  • čebele in ostali opraševalci izredno pomembni,
  • čebele so v zadnjem obdobju na veliko območjih ogrožene ter
  • kaj moramo kot skupnost in posamezniki narediti, da bomo čebele ohranili v prihodnje.