Ostalo

Od danes višje cene bencina, dizla in kurilnega olja

Ob nespremenjenih trošarinah so najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od danes, 27. februarja 2024 do vključno ponedeljka 11. marca 2024, znašale 1,491 evra za liter bencina, 1,523 evra za liter dizelskega goriva in 1,170 evra za liter kurilnega olja.
Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,46051 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,491 evra na liter (pred spremembo 1,445 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 74,55 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po ocenah, kjer so upoštevane vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,552 evra.

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,39267 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,523 evra na liter (pred spremembo 1,498 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 76,15 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnikov oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po ocenah, kjer so upoštevni vsi v preteklosti veljavni davki in prispevki, za liter dizla bilo treba odšteti okoli 1,598 evra.

Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,11577 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,170 evra na liter (pred spremembo 1,159 evra na liter). Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1170 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in upoštevali vseh v preteklosti veljavnih davkov in prispevkov, bi bilo treba odšteti okoli 1,306 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1.306 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 136 evrov.

Marže trgovcev, so v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov ter Uredbo o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov 91. redna seja Vlade Republike Slovenije | GOV.SI, izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0783 evra za liter dizelskega goriva in 0,0794 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.