Ostalo

Od danes nižje cene bencina, dizla in kurilnega olja

Ob nespremenjenih trošarinah najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od danes, 19. decembra 2023 do vključno srede 3. januarja 2024, znašajo 1,379 evra za liter bencina, 1,418 evra za liter dizelskega goriva in 1,070 evra za liter kurilnega olja.
Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) je, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,46051 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,379 evra na liter (pred spremembo 1,421 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 68,95 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po ocenah ministrstva, kjer so upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,453 evra na liter.

Liter dizla je potrebno, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,39267 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju potrebno odšteti 1,418 evra na liter (pred spremembo 1,461 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 70,9 evra. Če vlada ne bi regulirala cen dizla in hkrati potrošnikov oprostila plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po ocenah ministrstva, kjer so upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,506 evra na liter.

Za liter kurilnega olja je, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,11577 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,070 evra na liter (pred spremembo 1,119 evra na liter). Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.070 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, bi bilo potrebno odšteti okoli 1,207 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1.207 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 137 evrov.

Marže trgovcev, so v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0683 evra za liter dizelskega goriva in 0,0694 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter. Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblik ujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT’S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar – evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.