Ostalo

Od danes: Naslednja dva tedna višje cene bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja

Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od danes, 20. junija 2023 do vključno ponedeljka 3. julija 2023, znašale 1,424 evra za liter bencina, 1,461 evra za liter dizelskega goriva in 1,040 evra za liter kurilnega olja.
Za liter neosvinčenega motornega bencina NMB 95 bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,41159 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,424 evra na liter, pri 50-ih litrih to znese 71,2 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95 in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po ocenah, kjer so upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo treba odšteti okoli 1,497 evra na liter. Potrošnik bi za 50 litrov plačali 74,85 evra, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju NMB 95 potrošnik privarčuje 3,65 evra.

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,44322 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,461 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 73,05 evra. Če vlada ne bi regulirala cen dizla in hkrati potrošnike oprostila plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po ocenah, kjer so upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo treba odšteti okoli 1,536 evra na liter. Pri 50-ih litrih bi plačali 76,8 evra, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju dizla potrošnik prihrani 3,75 evra.

Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,13297 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,040 evra na liter. Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.040 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, bi bilo treba odšteti okoli 1,138 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.138 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 98 evrov.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT’S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar – evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.