Ostalo

Od danes naprej ponovno odprti knjižnice, galerije in muzeji, od ponedeljka tudi terase lokalov

Vlada je na včerajšnji dopisni seji izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. S postopnim sproščanjem ukrepov se s predlaganimi spremembami dopolnjuje izjeme, za katere ne velja prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev in pri katerih je ob upoštevanju navodil NIJZ možno zagotoviti minimalni stik med ponudnikom in potrošnikom ali je možnost okužbe manjša.
Tako se z današnjim 29. aprilom lahko opravljajo storitve nepremičninskega posredovanja ter dimnikarske storitve, ponovno bodo odprte knjižnice, galerije in muzeji. Od 4. maja se lahko znova opravljajo storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti ter izdelava ključev, storitve na področjih fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo ter strežba izključno na terasah in vrtovih gostinskih lokalov (na prostem).

Za prodajalne iz 1., 15. in 16. točke prvega odstavka 2. člena odloka se določi enotni časovni okvir, ki je namenjen nakupom ranljivih skupin potrošnikov, in sicer od 8.00 do 10.00. “Priporočamo pa, da ranljive skupine še vedno opravljajo svoje nakupe v času, ki je namenjen samo njim, ker druge skupine potrošnikov takrat ne opravljajo svojih nakupov. Zaradi postopnega sproščanja ukrepov starejši od 65 let lahko, enako kot druge ranljive skupine, nakup opravijo tudi izven tega časovnega okvirja, v preostalem delu obratovalnega časa prodajalne. Določba izkazovanja starosti se s tem odpravi.”