Ostalo

Od danes naprej možne prijave za štipendije za deficitarne poklice

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Glavne spremembe, ki jih prinaša razpis, so zoženi nabor deficitarnih poklicev, pogoj, da je vlagatelj vpisan v 1. letnik in razvrščanje vlog po uspehu. Vlogo je možno oddati od 15. 6. 2016 do 20. 9. 2016.

Od danes naprej je na voljo javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017. Na voljo je 1.200.000,00 EUR, od tega je največ 360.000,00 EUR sredstev evropske kohezijske politike (t.i. namenskih sredstev) namenjenih za vključitev izbranih štipendistov s prebivališčem v KRZS in največ 840.000,00 EUR sredstev evropske kohezijske politike (t.i. namenskih sredstev) za vključitev izbranih štipendistov s prebivališčem v KRVS. Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) izbrani po naslednjih merilih: višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole in višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.

Podeljenih bo do 1000 štipendij v višini 100 EUR mesečno. Štipendijo za deficitarne poklice bodo dijaki prejeli za celotno obdobje izobraževanja in jo bodo lahko prejemali hkrati z nekaterimi drugimi štipendijami, ni pa združljiva s kadrovsko štipendijo. Na novo lahko štipendijo pridobijo le dijaki 1. letnikov,  ki so vpisani v programe srednjega poklicnega izobraževanja in se izobražujejo za sledeče poklice:

• kamnosek/kamnosekinja,
• izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,
• oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
• elektrikar/električarka,
• avtokaroserist/avtokaroseristka,
• pek/pekarka,
• mesar/mesarka,
• mizar/mizarka,
• zidar/zidarka,
• klepar-krovec/kleparka-krovka,
• izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
• slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
• pečar/pečarka,
• gozdar/gozdarka in
• dimnikar/dimnikarka.

Deficitarna področja, ki sta jih predlagali samoupravna narodna skupnost italijanske in madžarske narodne skupnosti, ostajajo enaka kot v razpisu za šolsko leto 2015/2016.

Izobraževalni programi poklicno tehniškega izobraževanja (Samoupravna narodna skupnost italijanske narodne skupnosti):

• ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS).

Izobraževalni programi srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Samoupravna narodna skupnost madžarske narodne skupnosti):

• mehatronik operater/operaterka (DV),
• strojni tehnik/strojna tehnica (DV),
• kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV).

Vloga, razpis in ostale informacije so na voljo tukaj