Sveže

Obnova občinskih objektov v letu 2020: Dela bo izvajalo podjetje Zidarstvo Maučec iz Gančan

Po tem, ko je javno naročilo Obnova občinskih objektov bilo zaključeno kot neuspešno, Občina Lendava namreč ni prejela niti ene ponudbe, je po ponovljenem razpisu zgodba nekoliko uspešnejša. Po mesecu in pol ter vnovičnem odpiranju ponudb sta ponudbi oddala dva ponudnika, posel pa je dobilo podjetje Zidarstvo Maučec iz Gančan.
V Dolini se bo izbrani izvajalec moral lotiti prenove strehe nekdanje podružnične osnovne šole, coklina na objektu, tlakov v prostorih, sanitarij ter parkirišča pred objektom. Sledila bi menjava stavbnega pohištva, izdelan bi bilo potrebno požarni red, nabaviti bi bilo potrebno gasilne aparate. Sledila bi tudi priključitev na kanalizacijo. V Genterovcih bo, poleg vaškega doma, opravljena tudi sanacija pripadajoče garaže. Dela obsegajo zamenjavo strešne konstrukcije in kritine, delno zamenjavo oken in vrat, sledila bo ureditev fasade objekta, izvedena bo horizontalna izolacija sten, ureditev dostopa za invalide, priklop na kanalizacijo, ureditev sanitarij ter oplesk sten in stropov. V Petišovcih je sanacije nujno potrebna tamkajšnja mrliška vežica. Zamenjati je potrebno strešno kritino z žlebovi in strelovodom, sledila bo zamenjava oken in vrat, ureditev tlakovanja pod nadstreškom objekta, sanacija razpok na fasadi in oplesk fasade.

Na objavljeno javno naročilo sta se v drugo odzvali dve podjetji. Zidarstvo Maučec Gančani in Karbo Storitve, Renata Kerec s.p. iz Lokavcev. Uspešnejše je bilo podjetje Zidarstvo Maučec, ki bo lahko opravilo vse sanacijske posege, med tem, ko je konkurenčno podjetje podalo ponudbo le za prenovo podružnične šole v Dolini ter mrliške vežice v Petišovcih, pa tudi cena je bila višja. Strošek sanacijskih del v Dolini znaša 81.157 evrov, v Genterovcih 128.297 evrov in v Petišovcih 30.650 evrov. Predviden pričetek izvedbe del bo po sklenitvi izvajalske pogodbe z izbranim izvajalcem del za posamezen sklop in zaključek izvedbe del: skladno s terminskim planom, vendar najkasneje do 15.10.2020.