Ostalo

Obnova občinskih objektov: Dela so v zaključni fazi

Po dobrem mesecu in pol se obnova treh občinskih objektov (vaški dom in gasilska garaža v Genterovcih, stara šola v Dolini in mrliška vežica v Petišovcih) počasi zaključuje. Vsa dela so trenutno v zaključni fazi, objekti pa so po večini že dobili končno podobo tako od zunaj kakor tudi od znotraj. Občina Lendava bo za vsa dela skupno odštela 240.104,00 evrov.
V Dolini se je izbrani izvajalec lotil prenove strehe nekdanje podružnične osnovne šole, coklina na objektu, tlakov v prostorih, sanitarij ter parkirišča pred objektom. Sledila je menjava stavbnega pohištva, izdelan bo požarni red, nabaviti je bilo potrebno gasilne aparate. Sledila je tudi priključitev na kanalizacijo. V Genterovcih je, poleg vaškega doma, bila opravljena tudi sanacija pripadajoče garaže. Dela so obsegala zamenjavo strešne konstrukcije in kritine, delno zamenjavo oken in vrat, sledila je ureditev fasade objekta, izvedena je bila horizontalna izolacija sten, ureditev dostopa za invalide, priklop na kanalizacijo, ureditev sanitarij ter oplesk sten in stropov. V Petišovcih je sanacije nujno potrebna bila tamkajšnja mrliška vežica. Zamenjati je bilo potrebno strešno kritino z žlebovi in strelovodom, sledila bo zamenjava oken in vrat, ureditev tlakovanja pod nadstreškom objekta, sanacijo razpok na fasadi in oplesk fasade.

Na objavljeno javno naročilo sta se v drugo, prvo javno naročilo je namreč bilo neuspešno, odzvali dve podjetji. Zidarstvo Maučec Gančani in Karbo Storitve, Renata Kerec s.p. iz Lokavcev. Uspešnejše je bilo podjetje Zidarstvo Maučec, ki je opravilo vse sanacijske posege, med tem, ko je konkurenčno podjetje podalo ponudbo le za prenovo podružnične šole v Dolini ter mrliške vežice v Petišovcih, pa tudi cena je bila višja. Strošek sanacijskih del v Dolini znaša 81.157 evrov, v Genterovcih 128.297 evrov in v Petišovcih 30.650 evrov. Predviden pričetek izvedbe del je sledil takoj po sklenitvi izvajalske pogodbe z izbranim izvajalcem del za posamezen sklop in zaključek izvedbe del: skladno s terminskim planom, vendar najkasneje do 15.10.2020.